Kontekst: Sindikati u regiji

O sindikatima i sindikalnim radnicima pisalo se i govorilo raznim prilikama i raznim povodima. Nekada je njihova uloga bila prenaglašena, a nekada su bili sasvim zapostavljeni. U ovom izdanju konteksta govorimo o aktualnom trenutku sindikalnog organiziranja u regiji i mogućnostima za političko angažiranje sindikata. Gosti su, u Zagrebu, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, u […]