Prva SOS linija u Pakistanu

Među državama Južne Azije, Pakistan ima jednu od najviših stopa nasilja u porodici. Međunarodne humanitarne organizacije tvrde da 80% žena na neki način budu zlostavljane u porodici. Iako je pakistanski Parlament nedavno usvojio zakon koji ženama daje veća prava, lokalne grupe kažu da među svojim štićenicama još imaju veliki broj žena, te da je nasilje […]

Među državama Južne Azije, Pakistan ima jednu od najviših stopa nasilja u porodici. Međunarodne humanitarne organizacije tvrde da 80% žena na neki način budu zlostavljane u porodici.

Iako je pakistanski Parlament nedavno usvojio zakon koji ženama daje veća prava, lokalne grupe kažu da među svojim štićenicama još imaju veliki broj žena, te da je nasilje u porodici i dalje veliki i vrlo ozbiljan problem.