Usudi se i probaj – Španija

Film govori o gastronomskoj ponudi, kulturi i društvu u autonomnoj pokrajini Španije poznatoj kao Baskija.