Jelko Kacin o napretku Srbije ka EU

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila je rezoluciju o Poštivanju dužnosti i obaveza Srbije. U predloženom tekstu je, između ostalog, pohvaljena saradnja Srbije sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, kao i nastavak dijaloga sa Prištinom. Zatraženo je i da Srbija poštuje puni teritorijalni integritet i suverenitet BiH i Kosova prije svoje eventualne euro-atlantske integracije. Ovaj […]