Gaza dolazimo – dio 1

PriFree Gaza Movement je organizacija aktivista za ljudska prava koja je u avgustu 2008. pošla u misiju prekidanja opsade Gaze. Aktivisti su pošli iz Grčke sa dva broda i ovo je priča o teškoćama s kojima su se sretali na svom putu.