Kontekst: Donorske mreže

Koji su stručni a koji organizacijski problemi transplantacije organa? Kako se ova pitanja rješavaju u pojedinim zemljama? Kolika je važnost dobro organiziranih donatorskih mreža? O ovoj temi u emisij Kontekst govore: u Sarajevu dr. Halima Resić, u Beogradu dr. Mirjana Laušević, u Zagrebu dr. Mirela Bušić. Emisiju vodi Mirjana Hrga.

Koji su stručni a koji organizacijski problemi transplantacije organa? Kako se ova pitanja rješavaju u pojedinim zemljama?

Kolika je važnost dobro organiziranih donatorskih mreža? O ovoj temi u emisij Kontekst govore: u Sarajevu dr. Halima Resić, u Beogradu dr. Mirjana Laušević, u Zagrebu dr. Mirela Bušić.

Emisiju vodi Mirjana Hrga.