Vojnikinja OSBiH suspendirana zbog marame

Al Jazeera je istraživala priču o Emeli Mujanović, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa činom vodnika, koja je suspendirana zbog nošenja marame.  Emela Mujanović tvrdi da maramom iskazuje svoja vjerska uvjerenja, dok Ministarstvo odbrane tvrdi da istim čini “težu povredu vojne discipline”. 

Al Jazeera je istraživala priču o Emeli Mujanović, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa činom vodnika, koja je suspendirana zbog nošenja marame. 

Emela Mujanović tvrdi da maramom iskazuje svoja vjerska uvjerenja, dok Ministarstvo odbrane tvrdi da istim čini “težu povredu vojne discipline”.