Formiran prvi Međunarodni finansijski sud

Nepravilnosti u složenim transakcijama od ponedjeljka se rješavaju na prvom Međunarodnom finansijskom sudu u Den Haagu.  Tribunal je osnovala holandska vlada. Odluke će donositi tročlano sudsko vijeće, a stranke će svoje predstavnike moći birati sa liste od 80 stručnjaka u finansijskom pravu.

Nepravilnosti u složenim transakcijama od ponedjeljka se rješavaju na prvom Međunarodnom finansijskom sudu u Den Haagu. 

Tribunal je osnovala holandska vlada. Odluke će donositi tročlano sudsko vijeće, a stranke će svoje predstavnike moći birati sa liste od 80 stručnjaka u finansijskom pravu.