Njemačka ekonomija jača uprkos krizi eura

Posljednji statistički podaci pokazuju da njemačka ekonomija jača. Prethodnu godinu završila je sa rastom od 3 posto i čvrstom reputacijom najveće privredne sile Evrope. Međutim, zašto Nijemci, uprkos dobrim vijestima, i deset godina nakon, žale za svojom markom, u Berlinu je istraživao, Marko Pavlović.