Rebalans budžeta Srbije

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Rebalans budžeta za 2012. godinu kao i set finansijskih zakona. Oni će, tvrde u Vladi, omogućiti smanjenje budžetskog deficita i javnog duga države, fiskalnu konsolidaciju, kao i bolje uslove poslovanja. Stručnjaci međutim ocjenjuju da je Vlada Srbije propustila priliku da počne sa prijeko potrebnom štednjom.