Crna Gora napreduje u borbi protiv trgovine ljudima

Vijeće Evrope objavilo je izvještaj grupe eksperata kojim se prvi put ocjenjuje primjena Konvencije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori. Eksperti ocjenjuju da je država napredovala u toj oblasti ali da još uvijek mora da radi na identifikaciji žrtava i saradnji sa civilnim sektorom. U crnogorskoj Vladi kažu da će strategija usvojena […]