Kosovska vlada za povratak raseljenih Srba

Na Kosovu, Evropska unija i Kosovska Vlada rade zajedno na stvaranju uslova za povratak raseljenih Srba. Integracija Srba iz centralnog Kosova u Kosovske institucije daje i rezultate, a u toku je i izgradnja 200 kuća za srpske povratnike. Priču donosi Avni Ahmetaj.