Hrvatska privatizira državne kompanije

Hrvatska vlada odlučila je privatizovati dvije državne kompanije Croatia osiguranje i Hrvatsku poštansku banku. Najavljuje i monetizaciju hrvatskih autocesta, odnosno pretvaranje aktive u novac. Sve ovo pokrenuto je prije nekoliko sedmica, ali reakcije javnosti još uvijek se nisu stišale.  Priču donosi Ivana Brkić.