Albanija kao globalna turistička destinacija

Turizam u Albaniji sada je jedan od najvažnijih sektora za ekonomiju. Broj stranih gostiju koji posjete tu zemlju mjeri se stotinama hiljada.  Naš Stefan Goranović u Sarandi je istraživao ima li Albanija potencijala postati globalno popularna turistička destinacija.