Povratak umjetnika koloniji u Počitelju

Kolonija likovnih umjetnika u Počitelju nekada je bila među najpoznatijima u regiji. Međutim, tokom rata taj hercegovački grad je potpuno razoren. Sa ponovnom obnovom grada, polako se vraćaju i umjetnici, a više detalja donosi Harun Karčić.