Zatvaranje lokalnih sudova u Ruandi

Nakon deset godina kontroverznih saslušanja, vlasti Ruande odlučile su zatvoriti sudove po imenu Gačača – lokalne, improvizovane sudove na kojima je suđeno osobama optuženim za genocid. Zvaničnici kažu kako su ovi sudovi pomogli da se otkrije istina o genocidu i ubrzali proces pomirenja. Također, smatraju kako bi, da je vlada zauzela drugačiji pristup, došlo do […]