Politička kočnica Elektroprenosa BiH

Bosna i Hercegovina se 2005. obavezala da će osigurati uslove za priključivanje jedinstvenom evropskom energetskom tržištu. U tu svrhu formirana je kompanija Elektroprenos BiH. Ta potpuno likvidna i solventna kompanija trenutno na računu ima blizu 120 miliona eura sredstava, namijenjenih za ulaganje u modernizaciju elektromreže. No, do danas ona stoje neiskorištena i nagomilana zbog višegodišnjih […]