Kontekst: Građanske akcije

Ima li na Balkanu povjerenja u civilno društvo i efekte građanskih akcija? Koliko su aktivisti civilnog društva nezavisni u svom djelovanju? Zašto građani nisu masovnije uključeni u zaštitu društvenih interesa? Jesu li organizacije civilnog društva samo produžena ruka političkih partija? Prije nekoliko godina bili smo svjedoci intenzivnih protesta u gradovima regije zbog različitih povoda, od […]