Clinton Al-Kaidi: Zadržat ćemo pravo na upotrebu sile

U Istanbulu je počeo drugi sastanak Globalnog foruma za borbu protiv terorizma. Prestavnici 30 zemalja članica ovog puta pažnju će usredsrediti na nove strategije protiv terorizma. Reforma krivičnog zakonodavstva, edukacija sudija i tužilaštava ali i rehabilitacija već osuđenih terorista nove su metode koje su predložene. Državna sekretarka Hillary Clinton najavila je da će Sjedinjene Države […]