Presuda protiv novinarke za narušavanje ugleda

Hrvatska novinarka Nataša Škaričić narušila je ugled Miji Peniću, bivšem kuharu Caritasovog doma u Brezovici, presudio je sud u Jastrebarskom. Penić je vodio lični dnevnik u kojem su opisana zlostavljanja u domu za djecu sa mentalnim poteškoćama, a Nataša Škaričić je izvještavala o tom slučaju. Postane li presuda pravosnažna, novinarka će Peniću morati isplatiti 667 […]