Američka podrška Makedoncima

Jedna od tema koje nisu bile dio službenog dnevnog reda na tek okončanom samitu NATO saveza u Chicagu, ali je bila prisutna u razgovorima predstavnika zemalja članica – bila je Makedonija. Ta zemlja je još 2008. godine, zajedno sa Hrvatskom i Albanijom, dobila poziv za članstvo u NATO-u. Za razliku od druge dvije zemlje Makedonija […]