Kontekst: Sloboda medija

Jesu li mediji slobodni u obavljanju svoje osnovne funkcije? Kakav je odnos slobode, kvaliteta i objektivnosti medija? Da li su mediji taoci politike, korupcije, oglašivača i privatnih interesa? Koliko su novinari odgovorni za kontrolu nad medijima? U ovom izdanju Konteksta govorit ćemo o slobodi medija. Gosti Konteksta su: u Sarajevu novinar, direktor i osnivač Mediacentra […]