Libija juriša ka potpunom oporavku

Nakon rata u Libiji i teških razaranja koje je pretrpjela libijska industrija, dogodilo se upravo ono što su mnogi analitičari predviđali. Kompanije sa zapada ulaze na libijsko tržište. Na naftnoj i gasnoj konferenciji u Tripoliju, prednjačile su američke kompanije.