Kontekst: Položaj knjige u društvu

Kakav je položaj pisaca, izdavača i knjižara u regiji? Može li knjiga na tržištu biti konkurentna u vrijeme recesije? Mogu li tradicionalnu, ukoričenu knjigu zamijeniti elektronički čitači? Prijeti li uskoro klasičnom izdavaštvu potpuno izumiranje? U ovoj emisiji govorimo o izdavaštvu, knjigama klasičnim, ukoričenim i novim, elektronskim izdanjima, o knjigama i izdavačima u vrijeme recesije. Gosti […]