Izrael Egiptu duguje blizu 100 miliona dolara

I dalje su zatvoreni ventili na plinovodu između Egipta i Izraela. Zbog čestih egipatskih sabotaža i zaustavljanja isporuke, Izrael je prestao plaćati Egiptu. Takav potez stvorio je dug od blizu 100 miliona dolara. Budući da Izrael 40 posto plina uvozi iz Egipta, prekid isporuke znači i redukcije.