Blizu 80.000 objekata u RS izgrađeno bez dozvole

U bh. entitetu Republici Srpskoj ima blizu 80.000 bespravno izgrađenih objekata. Proces legalizacije je za većinu u toku, ali je odziv građana veoma slab, uprkos pozivu nadležnih ministarstava. Cijena građevinske dozvole jedan je od glavnih razloga za nelegalnu gradnju u RS-u, smatraju u Institutu za građevinarstvo. Potrebno je izdvojiti gotovo trećinu ukupnog iznosa za gradnju […]