Muzička porodica Tavitijan

Porodica Tavitijan iz Makedonije već dugo se bavi muzikom. Kažu da im je inspiracija makedonski folklor, kome daju modernu boju. Nedavno su ujedinili najbolje vokale regije oko makedonske narodne pjesme. Priča Milke Smilevske.