Psi koji njuše novac

Zbog loše ekonomske situacije sve više Argentinaca kupuje dolare i eure koje zatim pokušavaju iznijeti iz zemlje. Argentinski carinici su sada u borbi protiv odliva kapitala iz zemlje.  Uključili su i pomagače – pse trenirane da nanjuše velike količine novčanica.

Zbog loše ekonomske situacije sve više Argentinaca kupuje dolare i eure koje zatim pokušavaju iznijeti iz zemlje.

Argentinski carinici su sada u borbi protiv odliva kapitala iz zemlje. 

Uključili su i pomagače – pse trenirane da nanjuše velike količine novčanica.