Malo zaposlenih u Donjem Lapcu

Hrvatsku za dva dana očekuju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od četiri miliona građana. U ličkom selu Donji Lapac živi većinsko srpsko stanovništvo, a nakon rata se vratila se trećina predratnih stanovnika. No, slika se sela umnogome promijenila. U općini u kojoj do rata praktično nije bilo nezaposlenih, danas od socijalne pomoći […]