Rijetki Balkanci otvoreno govore o HIV-u

Produžen je životni vijek ljudima koji su zaraženi virusom HIV-a, podaci su Ujedinjenih naroda. Do realnih statistika o ovoj populaciji u državama regije teško je doći. Stigmatizirani i diskriminirani, najčešće se povjeravaju uglavnom asocijacijama koje se bore za njihova prava. Samo rijetki otvoreno progovaraju o svom problemu. Zvjezdana Jakić je direktorica jedinog udruženja u Federaciji […]