Belgija: ‘Građani su bogati, a država zadužena’

Kako živjeti bolje i imati viši standard, pitanja su koja najviše brinu jednog Belgijanca. Stranački nesporazumi uglavnom su rezervirani za Parlament, sve dok političari ne štete ekonomiji.  Ko više novca daje u zajedničku kesu i jeste glavni spor između bogatijeg sjevera – Flandrije i nešto siromašnije frankofone Valonije na jugu. Odsustvo zajedničkog političkog jezika flamanskih […]