Makedonski pisac čuven među Palestincima

Pjesma ‘Palestina’ autora Pande Manojlova objavljivana je u brojnim arapskim novinama i knjigama, ali autor je bio nepoznat i pored pokušaja da ga pronađu i da mu se zahvale. Sada… Kada je davne 1982. makedonski pjesnik Pande Manojlov, napisao stihove o Palestini i objavio ih u lokalnim novinama, nije mogao naslutiti da će ga proslaviti […]