Pakistan: Zakon protiv prisiljavanja žena na brak

Udruženja žena za ljudska prava u Pakistanu pozdravljaju donošenje zakona koji će kazniti one koji prisiljavaju žene na brak ili im negiraju naslijeđe. Narodna skupština je jednoglasno donijela zakon, ali ga Senat mora odobriti. Pitanje je kako će se ovaj zakon provesti u praksu. Nakon godina zlostavljanja, Maha više ne živi u strahu. U dobi od […]

Udruženja žena za ljudska prava u Pakistanu pozdravljaju donošenje zakona koji će kazniti one koji prisiljavaju žene na brak ili im negiraju naslijeđe. Narodna skupština je jednoglasno donijela zakon, ali ga Senat mora odobriti. Pitanje je kako će se ovaj zakon provesti u praksu.

Nakon godina zlostavljanja, Maha više ne živi u strahu. U dobi od 15 godine roditelji su je prisilili na brak s muškarcem 40 godina starijim od nje.

Bez prijatelja, bližnjih kojima bi se obratila, došla je u sklonište Lahor moleći za pomoć.