Tri decenije ‘Medice’: Borba za život bez nasilja i diskriminacije

Specijalizirana ženska organizacija ‘Medica’ djeluje na području cijele BiH i nastoji odgovoriti na potrebe najranjivijih kategorija u društvu, prije svih žena i djece.

Silovanje i seksualno nasilje su dugo bili zabranjena priča, tabuizirana od samih preživjelih osoba, ali i od porodica i cijele zajednice (Reuters)

„Šablona kada je u pitanju seksualno nasilje i silovanje nema. Teško je izdvojiti neke vrste kao dominantne u odnosu na druge, što govori da je to prisutno u svim porama života – od porodice, škole, posebno fakulteta, pa do institucija i firmi prilikom traženja zaposlenja. Nijedna institucija nije potpuno zaštićena od te pojave“, kažu u Medici Zenica, organizaciji čija je vizija život žena i djece bez nasilja i diskriminacije te puna ravnopravnost u porodici i društvu.

Radi se o specijaliziranoj ženskoj organizaciji koja tri decenije djeluje na području cijele Bosne i  Hercegovine i nastoji odgovoriti na potrebe najranjivijih kategorija u društvu. To su žene i djeca preživjeli ratno silovanje i seksualno nasilje, mirnodopsko nasilje i ostale oblike nasilja u porodici i zajednici, kao i preživjele trgovinu ljudima.

Njemica osnovala Medicu

Medica je osnovana 1993. godine zahvaljujući Njemici Moniki Hauser, feministkinji ginekologinji koja je odlučila doći u Bosnu i Hercegovinu da oformi centar za pomoć ženama kako bi se ohrabrile da progovore o svojim teškim iskustvima kao što je silovanje i seksualno nasilje.

„Naša osnivačica Monika Hauser došla je te 1993. godine i motivisala prvih 20 žena da vjeruju da mogu pomoći osnažiti druge žene. Od tada do danas borimo se za ženska prava, pokušavamo pomoći žrtvama traume i nasilja“, kaže Sabiha Husić, direktorica Medice Zenica.

Najstarija i najiskusnija ženska organizacija u Bosni i Hercegovini ima sigurnu kuću za žrtve nasilja kroz koju je prošlo 2.549 žena i djece, te psihološko savjetovalište kroz koje je prošlo više od 10.000 osoba.

Radeći prije nekih 11-12 godina priču iz ove sigurne kuće, razgovarao sam sa tada 14-godišnjom djevojčicom žrtvom traffickinga. Nju je majka prodala za 500 konvertibilnih maraka (250 eura) čovjeku koji je tjerao na prostituciju. Pobjegla je tim ljudima na ulici i dotrčala do policajaca koji su joj pomogli. U Medici joj je pružena šansa da nauči raditi, šivati. Poklonila mi je ceker koji je sama izradila, a ja se skrio da ne vidi suze na mom licu.

Sabiha Husić je proglašena Ženom svijeta za 2014. godinu (Ustupljeno Al Jazeeri)

„Ovaj posao ne može se raditi bez ljubavi. Mnoge su poput te priče. Zbrinuta je u našoj sigurnoj kući, dobila je sigurnost, otvorila se i uključila u naše programe ekonomskog osnaživanja. Kada pomognete jednom čovjeku da prepozna svoje snage i da vidi onu ljepšu stranu života, ne možete a da ne budete zadovoljni“, objašnjava Sabiha Husić koja je oficijelno proglašena Ženom svijeta za 2014. godinu.

Radi se o nagradi kojom se odaje priznanje hrabrim ženama koje govore u ime najmarginaliziranijih žena i djevojaka koje su socijalno, ekonomski i politički isključene, a dodjeljuje je međunarodna organizacija Women for Women International.

Koliko je rad Medice prepoznat u svijetu govori i činjenica da su ovu organizaciju posjetili te godine tadašnji šef britanske diplomatije William Hague i Angelina Jolie, specijalna izaslanica UNHCR-a i jedna od najpopularnijih svjetskih glumica u posljednjih 30 godina.

Angelina Jolie i William Hague u posjeti zeničkoj ‘Medici’ (Ustupljeno Al Jazeeri)

U sklopu obilježavanja rođendana Medice održane su tokom godine promocija knjige Podrška preživjelim ratnog seksualnog nasilja, autorice Sabihe Husić (promocija je održana na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu/konfliktu) i promocija knjige psihoanalitičarke i psihologinje Wiole Rebecka, Poljakinje sa adresom u Sjedinjenim Američkim Državama, zagovaračice prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja: Silovanje: historija srama, dnevnici preživjelih (Rape: A History of Shame. Diary of the Survivors).

Iz Medice su objasnili da su silovanje i seksualno nasilje kojem su bile izložene žene u Bosni i Hercegovini sve do rata 1992. godine teme o kojima se nije dovoljno govorilo niti se ukazivalo na njihove posljedice po same žene, preživjele i cijelo društvo. To je bila zabranjena priča, tabuizirana od samih preživjelih osoba, ali i od porodica i cijele zajednice.

Urađen je i dokumentarni film o 30 godina rada Medice u produkciji dron.ba. Iz organizacije su izrazili zahvalnost bračnom paru Elmi i Dadi Ruvić koji su uradili ovaj posao vrhunski bez ikakve naknade.

Ne može se raditi bez ljubavi

„Fascinirana sam radom i postignućima Medice, organizacije koja se brinula za onaj najranjiviji dio u našem društvu, za žene koje su bile žrtve ratnih silovanja, za žene koje su preživjele torturu, za žene koje su doživjele poniženja u toku agresije na našu zemlju, a koje su nekako ostale na margini. Te žene su trebale nositi same u svojim srcima, u svojim dušama, u svojim glavama to što im se dogodilo. Medica to nije dozvolila. Žene su dobile pomoć, dobile prostor u kojem su se osjećale sigurno, dobile ono što im je bilo potrebno da bi povratili svoje  ljudsko dostojanstvo i da bi stekli snagu da mogu dalje živjeti u društvu u kojem živimo u Bosni i Hercegovini”, priča nezavisna ekspertica Ismeta Dervoz.

Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, ističe da ono što je radila Medica pionirski poduhvat, da je to prva nevladina organizacija koja je uspostavljena u cilju zaštite žrtava ratnog silovanja, žrtava seksualnog nasilja u toku konflikta. Džumhur je jedna od osnivačica Medica Zenica i Centra za pravnu pomoć ženama Zenica, a bila je članica Upravnog odbora Bosanske inicijative žena.

(Ustupljeno Al Jazeeri)

Irma Šiljak u Medicu je došla 2008. godine kao volonterka, kao studentica treće godine Pedagoškog fakulteta u Zenici. Po završetku fakulteta radila je pripravnički staž, a onda nastavila kao zaposlenica.

„Dobila sam priliku da se razvijam ne samo u profesionalnom, nego i u ljudskom smislu. Kroz rad i djelovanje dobila sam priliku da učim o ratu u Bosni i Hercegovini, o stradanju žena. Iz ove perspektive mogu reći da u ovih 15 godina biti dijelom Medice je zaista čast, zadovoljstvo i privilegija. To nije samo organizacija nego jedna ženska snaga koja je bitna za našu zemlju ali i za cijeli svijet. Bitna je za žene i djevojke koje su i danas izložene različitim vidovima nasilja. Kroz naše servise pokušavamo sveobuhvatno da odgovorimo na njihove individualne potrebe“, kaže Irma Šiljak.

Prenijeti iskustva iz BiH

Prema riječima Wiole Rebecka, iskustvo i znanje koje Sabiha Husić posjeduje je neprocjenjivo te da je izuzetno značajno što „pruža podršku ljudima kojima je potrebna posebno sada kada se dešava rat u Ukrajini“.

„Nastavljam saradnju sa Vijećem Evrope, posebno sa predstavnicima institucija u Moldaviji, gdje trenutno radimo na razvoju određenih priručnika kako i na koji način raditi sa traumatiziranom djecom i ženama koji su došli iz Ukrajine. Iskustva rada u Medici itekako su mi pomogla uz naravno kontinuirano usavršavanje, da danas mogu sa drugim kolegicama iz nekih drugih evropskih zemalja biti jednaka ekspertica i prenositi stečena znanja. Želimo pomoći ljudima u Moldaviji, Bugarskoj, Rumuniji, Poljskoj… Nastavljamo tu saradnju da bi se manje bavili posljedicama. Vjerujemo da će i rat u Ukrajini stati. Treba djelovati i raditi tamo gdje se uočavaju stres i trauma“, poručuje Husić.

A o važnosti tih iskustava dovoljno govore riječi direktorice Fondacije Andreev iz Kijeva, Irine Andreeve da se iskustvo žrtava seksualnog nasilja i silovanja u Bosni i Hercegovini, i stručnjaka koji im godinama pomažu, pokazalo iznimno važnim za žrtve iz Ukrajine. Rekla je da Bosna i Hercegovina ima tužno, ali tako važno iskustvo – kako čovjeku dati nadu za život i da znaju „kako naučiti da se nosite sa svojim strahovima i stidom, koji žrtve vrlo često osjećaju“.

Izvor: Al Jazeera