Rusija pokreće islamsko bankarstvo

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je 4. augusta zakon kojim se uvodi islamsko bankarstvo kako bi se pratila njegova ‘provodivost’.

Pilot program će se provoditi u četiri većinske muslimanske republike: Tatarstanu, Baškortostanu, Čečeniji i Dagestanu [Musa Sadulayev/AP]

Rusija prvi put pokreće islamsko bankarstvo kao dio dvogodišnjeg pilot programa 1. septembra.

Sa značajnom muslimanskom populacijom koja se procjenjuje na 25 miliona, islamske finansijske institucije su postojale u Rusiji i ranije, ali ovo je prvi put da je zakonodavstvo ove zemlje zvanično odobrilo njihovo pokretanje.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je 4. augusta zakon kojim se uvodi islamsko bankarstvo kako bi se pratila njegova “provodivost”.

Pilot program će se provoditi u četiri većinski muslimanske republike – Tatarstanu, Baškortostanu, Čečeniji i Dagestanu, oblastima koje već imaju najviše iskustva sa islamskim načinom finansiranja.

Ukoliko se program pokaže uspješnim, u planu je uvođenje nove regulative u ostatak zemlje.

Evo šta sve trebate znati o novom eksperimentu:

Šta je to drugačije kod islamskog bankarstva?

Islamsko bankarstvo radi prema šerijatu, islamskom pravnom sistemu koji zabranjuje transakcije koje uključuju lihvarstvo ili naplatu kamate, smatrajući ih nepravednim.

Dok je konvencionalno finansiranje zasnovano na dugovima i klijent snosi sav rizik i odgovornost u transakcijama, islamsko bankarstvo je bazirano na imovini, a dobit i rizike dijele finansijska institucija i klijent kao dio partnerstva.

“Nijedna banka ne može imati koristi od finansijskih problema i nesolventnosti klijenta što se često dešava u konvencionalnim finansijama”, rekla je za Al Jazeeru Madina Kalimullina, koja je na poziciji izvršnog sekretara Ruskog udruženja stručnjaka za islamske finansije.

“Islamske finansije promovišu odnose zasnovane na partnerstvu, što je rijedak slučaj u konvencionalnim finansijama”, dodala je.

Islamsko bankarstvo također ne finansira sektore štetne za društvo, kao što su alkohol, duhan i kockanje.

Druga ključna razlika je u tome što islamsko bankarstvo ne dozvoljava finansiranje špekulacija ili “poslove bez stvarne imovine”, rekla je Kalimullina, što je ranije izazivalo globalnu finansijsku krizu.

Zašto Rusija uvodi islamsko bankarstvo?

Prema riječima višeg potpredsjednika Olega Ganejeva iz Sberbanke, najvećeg ruskog zajmodavca, islamski bankarski sektor ima godišnju stopu rasta od 40 posto i navodno se očekuje da će dostići vrijednost od 7.700 milijardi dolara do 2025. godine.

Kalimullina je rekla da je “rastućem tržištu potrebna regulacija i zaštita investitora i klijenata”, ali tržište islamskog bankarstva ne može koristiti pogodnosti programa državne podrške za hipotekarne kredite i podrške za mala i srednja preduzeća jer su svi ti programi podrške bazirani na kreditima koji uključuju kamatu, suprotno šerijatu.

„Ove prepreke su djelimično riješene za hipotekarno finansiranje usvojenim zakonom. Očekuje se da će eksperiment omogućiti unaprjeđenje uvjeta za dalji razvoj islamskog načina finansiranja”, rekla je Kalimullina.

Jesu li sankcije Zapada utjecale na odluku Rusije da pokrene islamsko bankarstvo?

Islamsko bankarstvo je „dugo očekivana inicijativa“, o kojoj se u Rusiji govori od finansijske krize 2008. godine, „kada su se banke suočile sa nedostatkom likvidnosti i počele tražiti alternativne izvore gotovine“, kaže Diana Galeeva, gost predavač na Univerzitetu Oxford u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, poslije čega su ruske banke počele osjećati pritisak zapadnih sankcija, “Udruženje ruskih banaka je predložilo da se dozvoli islamsko bankarstvo u Ruskoj Federaciji i da se uspostavi komitet unutar Centralne banke koji će regulirati aktivnosti šerijatskih banaka”, rekla je Galeeva za Al Jazeeru.

Rat u Ukrajini i pritisak Zapada na ruski ekonomski sektor samo su najnoviji događaji koji su ubrzali proces okretanja islamskom bankarstvu.

“Krize u posljednjih nekoliko godina potaknule su Rusiju da se sve više okreće od Zapada i prema Istoku, što u mnogim slučajevima znači veće veze sa ekonomijama zemalja s muslimanskom većinom”, rekla je Galeeva.

Kako će ovaj potez pomoći ruskoj ekonomiji ili ekonomskim odnosima?

Ključno objašnjenje zašto je ruska ekonomija ostala otporna na sankcije Zapada su njeni prihodi od energije i „islamsko bankarstvo će, za poređenje, imati vrlo mali direktan uticaj“, rekla je Galeeva.

Ali sa novim dvogodišnjim eksperimentom, „ruska privreda će sve više biti okrenuta ka istoku, jer je glavni cilj učiniti Rusiju, a posebno ove regije, privlačnijim za strane investicije sa Bliskog istoka i iz drugih zemalja sa šerijatskim finansijskim okvirom”.

Kalimullina je rekla da se nada da će novi program razviti “finansiranje zasnovano na imovini i partnerske odnose kod podjele rizika”.

„Prva grupa koja će imati koristi od novog tržišta su mala i srednja preduzeća, koja su često nedovoljno finansirana. Islamski način finansiranja je, kao što je poznato, više orijentisan na finansiranje realne ekonomije realnim ekonomskim proizvodima”, rekao je Kalimullina.

Izvor: Al Jazeera