Nasilje u braku: Batine i poniženje umjesto ljubavi i podrške

Iz UN-a procjenjuju kako je jedna od tri žene bila zlostavljana tokom života, a te crne brojke rastu u vrijeme kriza, kažu organizatori 16-dnevne kampanje aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Kampanja aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja će trajati do Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra (Arhiva)

Dvadesettrogodišnja J.S. sa sjeveroistoka Bosne i Hercegovine stupila je u brak sa muškarcem koga je smatrala zaštitnikom i osobom sa kojom će provesti mnogo lijepih trenutaka, no sve se promijenilo nakon šest mjeseci zajedničkog života.

Umjesto podrške i ljubavi, uslijedile su svađe, ponižavanje, prijetnje, a zatim i suprugovi udarci…

Kroz plač, žrtva nasilja ističe kako je prve i najteže udarce zadobila tokom trudnoće kada je bio ugrožen i život nerođenog djeteta. Suprug je zabranjivao kontakte sa roditeljima i da bilo kome ispriča šta se dešava u porodici.

Nakon što se uspjela udaljiti od supruga i prijaviti nasilje u porodici, obratila se u Udruženje građana Vive Žene u Tuzli u svrhu zbrinjavanja i zaštite.

Kriza povećava crne brojke

Ovo, nažalost, nije usamljen slučaj, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Ove sedmice, tačnije 25. novembra, koji je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, počela je 16-dnevna kampanja aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja i trajat će do Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra.

Iz UN-a procjenjuju kako je jedna od tri žene bila zlostavljana tokom života, a te crne brojke rastu u vrijeme kriza, kažu organizatori kampanje.

Navodi se i kako novi izvještaj ‘UN Women’ pokazuje da su dvije od tri žene izjavile kako su one ili neka žena koju poznaju doživjeli određeni oblik nasilja. Ono što posebno alarmira je činjenica kako je samo jedna od deset žena rekla da će zatražiti pomoć od policije.

Regionalno istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena OESS-a iz 2019. je pokazalo da dvije trećine žena, odnosno 67 posto smatra da je nasilje nad ženama uobičajena pojava, dok preko četvrtine njih, odnosno 27 posto smatra da je veoma uobičajena pojava.

Jedina Sigurna kuća u Tuzlanskom kantonu

Udruženje građana Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju je vodeća nevladina organizacija za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške osobama koje su doživjele traumatska iskustva rata, torture i nasilja na području Tuzlanskog kantona. Pri njoj egzistira i jedina Sigurna kuća za smještaj žrtava nasilja u porodici na području ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Tretman u Sigurnoj kući ne obuhvata samo fizičku zaštitu od nasilnika. Rehabilitacija žrtve u Sigurnoj kući obuhvata individualnu psihoterapiju, individualnu i grupnu body terapiju, usluge individualnog i grupnog socijalnog rada, pravno savjetovanje, medicinsku pomoć i podršku, psiho-edukativni grupni rad, radno-okupacionu terapiju, porodičnu i partnersku terapiju.

Na godišnjem nivou, zbog nasilja u porodici u Sigurnoj kući borave i do 84 osobe (žene i djeca) sa područja Tuzlanskog kantona, a nerijeko i sa prostora drugih Kantona, navode iz UG Vive Žene.

„Sigurna kuća je sklonište koje žrtvi omogućava da uz stručnu podršku sanira posljedice trauma, potakne unutarnje kapacitete, prekine boravak u nasilnom okruženju i kreira kvalitetnu budućnost za sebe i djecu“, ističu i dodaju:

„Ovom kampanjom želimo ukazati na problem nasilja na osnovu spola u svim društvenim sferama te apelirati na javnost da smo dužni dati doprinos u preveniranju i prijavi rodno zasnovanog nasilja. Značajno je istaći da su i mnogi problemi koji su proizašli iz pandemije COVID-a 19, stvorili pogodno tlo za pojavu i intenziviranje porodičnih konflikata i povećan broj slučajeva nasilja u porodici.“

Izvor: Al Jazeera i agencije