Kamp Lipa: Svečano otvorenje bez električne energije

Iako su spremni protokol, pozivnice, konfete, cvijeće, makaze i ostale ceremonijalnida rekviziti, ne zna se da li će razglas raditi preko dizel agregata ili će biti priključen na gradsku mrežu.

Migranti u kampu Lipa kod Bihaća snimljeni u februaru 2021. (EPA)

U iščekivanju Regionalne konferencije „Sarajevo Migration Dialogue“  polovinom naredne sedmice [17.-19. novembra) na kojoj učestvuju ministri regiona, predstavnici EU i međunarodnih organizacija sa uvodnim obraćanjima ministra sigurnosti Selme Cikotića i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije te uglednih gostiju Olivera Varhelyia, komesara EU za proširenje i susjedstvo i Aleša Hojsa, ministra unutrašnjih poslova Slovenije, vrlo je vjerovatno i naprosto prihvatljivo da će se u rutinskom „diskursu“ o ojačavanju suradnje i partnerstva  u regiji i razmjeni iskustava pomenuti i voditi diskusije na jednom od tri panela i o skorom otvaranju privremenog migrantskog prihvatnog centra Lipa na području grada Bihaća.

Ova se Konferencija, kako se navodi na službenoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH organizira zajedno sa međunarodnom organizacijom Hilsfwerk International a u okviru projekta „Smanjenje neregularnih migracija u EU putem jačanja kapaciteta struktura povezanih sa migracijama  na zapadnom Balkanu“ Ovaj projekat sufinansiraju Fond za azil, migracije i integracije (AMIF) i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Austrije.

Ima struje, nema struje

Upravo stoga prije 10 dana smo pokušali dobiti i službene informacije iz državnog resora sigurnosti u Sarajevu o kampu Lipa koji je pod upravljanjem ovog Ministarstva zanimajući se prije svega za završne radove i priključenje kampa na električnu energiju kao ključni faktor za kvalitetan život u njemu tokom predstojeće zime, ali i pitanja obezbjeđenja i čuvanja migranata te probleme koje izvršna vlast na USK ima sa divljim kampovima. Odgovori koji nisu stigli mogli su malo bolje osvijetliti aktuelnu situaciju u Krajini kada je riječ o migrantskoj krizi koja možda u ovom trenutku jenjava u smislu smanjenog broja migranata, ali miješana salata problema oko sigurnosti ove populacije ali i građana USK, divljih kampova čije egzistiranje  (ne)svjesno potpomažu međunarodne humanitarne organizacije i uloge policije Kantona u svemu kao i suradnje i obaveza preuzetih po međunarodnim konvencijama zasigurno produžava svoj mandat do daljnjeg.

Podsjećamo, u posljednjoj izjava ministra sigurnosti Selme Cikotića prije mjesec dana o Lipi sažete su i poteškoće oko kašnjenja radova na priključenju struje, iako su svi ostali radovi na izgradnji kampa završeni u julu. Na pitanje novinara da li će se ponoviti prošlogodišnji scenarij na Lipi kada se 1.000 migranata  mrznulo na minusima Cikotić je rekao:

„Mi ne očekujemo da će se ponoviti scenarij od prošle godine zato što smo prije dva mjeseca u potpunosti završili kamp Lipu osim što nismo osigurali snabdijevanje strujom iz gradske mreže. Nekoliko je tendera zbog žalbi i procedura koje Zakon o javnim nabavkama dozvoljava bilo zaustavljeno i švicarska Vlada je ušla i osigurala da se taj postupak provede bez primjene odredaba zakona BiH“.

No, dok iz Ministarstva sigurnosti šute, iz Gradske uprave Bihać znaju da je dan svečanog otvorenja kampa Lipa petak 19. novembra. To, drugim riječima znači, da je sarajevska međunarodna konferencija o migracijama na Zapadnom Balkanu i planirana kao službena međunarodna uvertira otvaranja kampa. Gradonačelnik Šuhret Fazlić (PoMak) potvrdio nam je da je  već poznat protokol, urađene pozivnice i poslani pozivi zvanicama. No, zanimljivo, ni on kao „glava kuće“ ne zna da li je kampu Lipa priključena električna energija sa gradske mreže. Ako pozovemo u pomoć pamćenje sa sjednice Operativne grupe za praćenje i kontrolu migrantske krize USK prije 20 dana na tom je sastanku rečeno da je od osam kilometara trase koju je trebalo prokopati za priključak struje bilo završeno 6,1 kilometar, te da je u kampu struja razvedena. No konačnu potvrdu da li će razglas na svečanom otvorenju raditi na agregat na dizel gorivo koje proizvodi više buke nego električne energije ili na struju iz gradske mreže još niko ne daje.

Konfete na ceremoniji otvaranje kampa Lipa neće baciti u sjenu, eufemistički rečeno, nesporazume između gradskih vlasti Bihaća i izvršne vlasti Kantona kada je riječ o ovom prihvatnom centru, a strelice (ne)opravdane kritike upućene su i prema Sarajevu. Posljednjih dana premijer USK Mustafa Ružnić (NES) propituje institucije države Ministarstvo sigurnosti, Službu za poslove sa strancima, IOM, Grad Bihać i inspekcije u vezi neophodnih urbanističko-građevinskih i upotrebnih dozvola  ne samo za kamp Lipa, nego i za privremeni kamp Miral u Velikoj Kladuši i kamp Borići u Bihaću. Premijer se poziva na nezadovoljavajuću situaciju izazvanu većim prilivom i boravkom ilegalnih migranata na USK.

„U vezi navedenog tražim da mi se dostave urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole za objekte Miral u Velikoj Kladušii Borići u Bihaću, kao i za privremeni prihvatni centar za smjeptaj migranata na lokaciji Lipa koji je u izgradnji, da li posjeduje urbanističku i građevinsku dozvolu s obzirom da su u njima smješteni i borave ilegalni migranti, a sve u cilju rješavanja ovog gorućeg problema na USK“, piše Ružnić u službenom aktu od 3. novembra i ujedno traži od kantonalnih inspektora i nadležnih službi Grada Bihaća i Općine Velika Kladuša da „poduzmu zakonom propisane radnje koje se odnose na nadzor nad ovim objektima. U izjavi za kantonalne medije premijer je  direktno „prozvao“ Ministarstvo sigurnosti kao „upravitelja“ migrantskih kampova da kampove gradi bez neophodne dokumentacije,a indirektno Grad Bihać.

„Nisu mi jasne, blago rečeno, izjave premijera. Grad je vodio računa da sve što se gore gradilo (kamp Lipa, nap. nov.) gradi na pravilan način“, odgovorio mu je Fazlić i objasnio da kamp Lipa posjeduje urednu urbanističku saglasnost, dok građevinska dozvola nije neophodna jer se radi o privremenom objektu. Na šalu spremni Krajišnici bi rekli kako je između premijera Mustafe i gradonačelnika Šuhreta stanje naelektrisano i bez struje.

Podsjetimo, Gradsko vijeće Grada Bihać je u novembru 2019. dalo saglasnost na lokaciju Lipa za migrantsko naselje privremenog tipa sa 1106 kontejnera. U dokumentu koji je tada objavljen kamp Lipa bi se sastojao od 728 kontejnereja za stanovanje migranata, 225 sanitarna,126 administrativnih kontejnera za policiju, Crveni križ, medicinare, prostor za registraciju, NVO i medije, te centralnu kuhinju sa trepzarijom. Predviđen je i prostor za zabavu i edukaciju i rekreaciju. Kamp pokriva 83.000 kvadrata.

Ko podržava divlje kampove

Osim „administrativnih“ turbulencija na gradsko-kantonalnoj liniji fronta, uslovno, i politički molerisanih Operativna grupa za kontrolu i nadzor nad migrantskom krizom USK uočila je još jedan problem koga je u radnoj verziji nazvala „stvaranje i podrška divljim kampovima“. Premijer Ružnić ukazao je na suspektan rad humanitarnih organizacija na terenu koje o svom radu sa ilegalnim migrantima ne izvještavaju općinske, gradske i kantonalne vlasti i potpomažu egzistiranje divljih kampova.

„Jedan od takvih kampova je na području općine Velika Kladuša, a sa tog područja migranti su uz pomoć MUP USK i Ureda za rad sa strancima već tri puta izmještani u kamp Borići ili Lipa koje su potom samovoljno napuštali. Nakon pokušaja ilegalnih prelazaka državne granice hrvatska policija ih vraća, a onda ovakve humanitarne organizacije bez koordinacije sa Crvenim križom i drugim nadležnim organizacijama i institucijama, daju im podršku i održavaju takve kampove u životu. Takve slike stvaraju ružnu predstavu o radu nadležnih institucija, a to rade organizacije koje nisu involvirane niti umrežene sa nadležnim tijelima čiji je posao da rade na zbrinjavanju migrantske populacije““, kazao je krajiški premijer. Ujedno  je poručio da migrante iz divljih kampova više neće vraćati u Boriće ili Lipu nego slati direktno u Ušivak jer tamo ima mjesta a radi se o 300 migranata među kojima ima i žena sa djecom.

Vlasti USK i dalje izričito traže zatvaranje kampa Miral u Velikoj Kladuši gdje boravi 380 migranata i sa Uredom za rad sa strancima striktno provode zaključak o zabrani primanja novih migranata. Istovremeno, MUP USK od 1. novembra više ne pruža asistencije u vezi migranata a prema Pravilniku o angažmanu policijskih službenika. Objašnjenje je prosto – dok EU ogromna sredstva ulaže u projekat kontrole migracija  na granicama EU, krajiški policajci to rade na „štetu“ vlastitog budžeta.

Izvor: Al Jazeera