Nema više protuzakonite sječe u Krajini

Protuzakonita siječa šuma će u Unsko-sanskom kantonu uskoro biti prošlost (Ustupljeno Al Jazeeri)

Protuzakonita sječa šuma, kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, uskoro će biti prošlost zahvaljujući programu kojeg su osmislili Jasmin Mešić i Haris Koljić, inžinjeri Šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume (ŠPD) i namijenjen je za mobilne telefone. Na pilot i završnoj aplikaciji inžinjeri Mešić i Koljić radili su tokom protekle tri godine, a znatnu pomoć pružili su im uposlenici Sektora za informatičke poslove ovog preduzeća. 

Softver sačinjava više aplikacija koje služe za prikupljanje i obradu podataka, a što omogućava radnicima da mogu donositi odluke direktno na terenu, što ranije nije bio slučaj.

Digitalizacija sistema

„Sistem koji se trenutno koristi kao ulaz koristi analogno prikupljene podatke, odnosno ručno zapisivane i unaprijed kreirane obrasce, što ostavlja velike prostore za greške i ne pruža pravu informaciju u pravo vrijeme. Podaci koji se prikupljaju na terenu nisu standardizirani po vrsti i obimu, jedan te isti proizvod mjeri se 2 puta, radnik nema uvid u obrađene podatke direktno na terenu i postoji veliki rizik za povredu radnika, posebno u fazi otpreme ŠPD-a. Sa ovim softverskim rješenjem očekujemo da ćemo riješiti sve ove probleme. Napominjem da je kompletno softversko riješenje izrađeno unutar ŠPD-a, te da nije bilo financijskih izdataka do ove godine. Ove godine nas očekuje ulaganje u opremu koja će omogućiti efikasnu primjenu aplikacije na terenu“, pojašnjava Šerif Kaljiković, direktor ŠPD Unsko-sanske šume.

Softver sačinjava više aplikacija koje služe za prikupljanje i obradu podataka

Izrada sistema ima za cilj da omogući svim radnicima korištenje naprednih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka, a upravljačkim strukturama preduzeća kontrolu radnih odnosa na brz, kvalitetan i efikasan način donošenjem poslovnih odluka na bazi stvarnih informacija.

„Sistem trenutno čini sedam aplikacija, a za proces praćenja proizvodnje najbitnije su aplikacije u fazama rada doznake stabala za sječu, premjera (mjerenje) i otpreme šumskih drvnih sortimenata. U navedenim fazama rada, podaci se prikupljaju u unaprijed kreirane obrasce gdje se često zbog teških terenskih i vremenskih prilika, umora i smanjene koncentracije radnika potkradaju greške u vidu zapisivanja krivih podataka ili njihovo potpuno izostavljanje. Stoga su izrađene aplikacije koje onemogućavaju prikupljanje nelogičnih, računski pogrešnih i nepotpunih podataka koji su standardizirani po vrsti i obimu“, kaže Kaljiković.

Aplikacije omogućavaju prikupljanje cijelog niza podataka koje nije bilo moguće prikupiti dosadašnjim načinom rada, a da pritom nije potrebno izdvojiti više vremena za njihovo prikupljanje. Relativno su jednostavne za upotrebu i obuku uposlenika za koristenje će vršiti inžinjeri i informatičari ŠPD-a Unsko-sanske šume.

Poboljšanje efikasnosti rada

Iz ovog preduzeća ističu kako razvoj programa traje preko 3 godine, te bi u martu ove godine trebali ući u testnu fazu primjene aplikacije za doznaku, dok bi aplikacije za prijem i otpremu trebale ući u upotrebu u drugoj polovini 2020. godine. Program fukcionira na principu da sve što je do sada rađeno na pisanim obrazcima, od sad bi se trebalo ubacivati u aplikaciju koja je kalibrirana na način da spriječava pogrešne i nelogične unose podataka.

Aplikacija bi trebala biti u upotrebi u drugoj polovini 2020. godine

„To će smanjiti greške i povećati kontrolu, a informacije će biti dostupne upravi čim se uposlenici vrate sa terena i ažuriraju podatke. Svako stablo će dobiti oznaku sa bar-kodom, koju će biti jednostavno pratiti u sistemu, od trenutka kad je posječeno, do trenutka kad je isporučeno kupcu na pilani. Na ovakav način smatramo da će se spriječiti sve mogućnosti za manipulaciju sa sirovinom, kupac će dobiti robu koju je i platio, a system će u svakom trenutku imati preciznu informaciju o zalihama robe i trenutnom stanju na stovarištima. Ovo bi trebalo ŠPD dovesti u poziciju da spriječi manipulacije i omogući potpuno zakonito poslovanje“, ističe direktor Kaljiković.

Iz Uprave ŠPD-a dodaju kako je još rano govoriti o uštedama, ali ono što očekuju od ovog sistema je to da im pruži ažurne informacije o poslovanju u realnom vremenu, da ubrzaju poslovanje, smanje procente grešaka i povećaju efikasnost rada. Što se tiče ostalih projekata, ŠPD bi u ovoj 2020. godini trebao napraviti nekoliko značajnih unapređenja u svom poslovanju.

„Već krajem 2019. godine smo uveli harvestere u sječu šume (strojevi za sječu), što je prva značajna promjena u načinu eksploatacije šume od dolaska motorne pile na ove prostore. Trenutno radimo na jačanju vlastite sječe, a radimo in a razmatranju mogućnosti proizvodnje biomase, koja postaje sve značajniji proizvod i na našim prostorima. Tako da očekujemo vrlo aktivan rad na ovim unapređenjima i očekujemo da bi u 2020-oj trebalo biti uvedeno više inovacija nego u proteklih 10-20 godina.“, kaže Kaljiković na kraju.

Izvor: Al Jazeera