Poruka mladih Bihaća: Ne idite u trgovinu nedjeljom da naše mame budu s nama

Vlasnici trgovačkih lanaca teže da ostvare što veću dobit, a radnici žele da imaju vremena za svoje porodice (Ustupljeno Al Jazeeri)
Vlasnici trgovačkih lanaca teže da ostvare što veću dobit, a radnici žele da imaju vremena za svoje porodice (Ustupljeno Al Jazeeri)

Prava radnika u Bosni i Hercegovini uveliko se krše, što je jedan od glavnih razloga zbog čega sve veći broj građana napušta ovu zemlju i odlazi u Evropsku uniju, gdje su bolje plaćeni i manje opterećeni.

Rad nedjeljom i praznicima, male plaće i slaba zaštita radnika, posebno ženske populacije, bili su glavni motiv Adnana Habibije (SDP) vijećnika u Gradskom vijeću Bihaća, koji je početkom svog vijećničkog mandata podnio inicijativu za donošenje nove ili izmjenu i dopunu postojeće odluke o radnom vremenu trgovačkih centara, ugostiteljskih objekata, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Bihaća.

Njegova inicijativa naišla je na odobravanje velikog broja vijećnika i uskoro treba biti uvrštena u dnevni red neke od narednih sjednica Gradskog vijeća Bihaća s ciljem da se ovakvim pojavama stane u kraj.

“S obzirom da poznajem neke osobe koje rade u trgovačkim centrima i često smo u kontaktu, tokom razgovora s njima uvidio sam da oni rade za male plaće, radnička prava su na veoma niskim granama, u privatnom sektoru, posebno u oblasti trgovine, radnička prava se nikako ne poštuju, a uslovi rada su katastrofalni. Zaključio sam da je Bihać jedini grad u Unsko-sanskom kantonu koji nema usvojenu odluku kojom bi se ograničilo radno vrijeme za vrijeme praznika. Ovdje se radi i za Dan nezavisnosti i za Dan državnosti, što nije slučaj sa Cazinom, Bosanskim Petrovcem i manjim općinama kantona. Rad nedjeljom je u Sanskom mostu i Ključu zabranjen. I tako sam došao na ideju da podnesem inicijativu kako bi na taj način pokušali nešto uraditi za običnog čovjeka, za ‚malog čovjeka‘ koji je totalno zanemaren u cijeloj toj priči“, objašnjava vijećnik Habibija.

Ne primjenjuje se zakon

Prema riječima Davora Župe (DF) predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Bihaća, inicijativa tretira dva problema – s jedne strane vlasnike trgovačkih lanaca koji teže da ostvare što veću dobit i s druge strane radnike koji žele da imaju vremena za svoje porodice. Osim toga, postoji i problem sa vlasnicima kafića koji u ljetnom periodu vide šansu za zaradu i građane koji se bune jer ih oni na ovaj način uznemiravaju i otežavaju im svakodnevicu po kojoj oni ustaju rano i odlaze na posao.

Bez zdrave porodice nema zdravog društva

Naši sagovornici se slažu u tome da trenutna praksa, kada je radno vrijeme u pitanju, nanosi ogromnu štetu porodici u kojoj je žena glavni stub i ako nema zdrave porodice, nema ni zdravog društva.

Jedinstveni su u tome da vladajuće strukture kroz ovakve odluke trebaju da štite radnike koji su u podređenom položaju, ali na neki način i poslodavce kojima posao ovisi o kvaliteti tih radnika čija prava su na ovaj način ugrožena.

“Nisam zadovoljan odzivom građana na javnu raspravu koja je održana u vezi ove inicijative, jer ipak se to tiče svih nas. Na javnoj raspravi većinom su prisutni bili privatnici i vlasnici kafića, a fokus je bačen na onaj dio radnog vremena koji se tiče puštanja glasne muzike i ometanja građana u kasnim satima, rada kafića i muzike na otvorenom. Vrlo malo se razgovaralo o ovom drugom dijelu inicijative. Mi kao odgovorna gradska vlast moramo sagledati sve aspekte ove problematike i pronaći optimalno rješenje. Zadatak Gradskog vijeća jeste da pomiri te interese i da iznađe optimalno rješenje. Treba imati u vidu da se zakon o radu zaobilazi i ne primjenjuje se”, ističe Župa, te dodaje:

“Također je potrebno imati u vidu ograničenje maksimalnog broja sati i voditi računa o tome da ti ljudi imaju porodicu. S druge strane, kod ovog drugog problema imamo kantonalni zakon o zaštiti od prekomjerne buke i on se također zbog tehničkih problema ne provodi. Zato smo mi kao Gradsko vijeće prinuđeni da ovom odlukom pokušamo regulisati sve te stvari. Mišljenja sam da, ako mi možemo nešto uraditi i ako bi to doprinijelo boljoj situaciji za naše građane, to trebamo i donijeti bez obzira na sve”, ističe Župa.

Za vijećnika Mustafu Zulića (SDA), podrška inicijativi je neupitna i on ističe da će, kada bude na dnevnom redu i kada se o njoj bude glasalo, kod vijećnika koji pripadaju stranci koju zastupa u Gradskom vijeću Bihaća, založiti da ona bude usvojena.

Zadovoljan radnik i poslodavac

“Neke firme rade petkom, a ne rade nedjeljom i one su to same dogovorile sa svojim radnicima. Smatram da subota i nedjelja trebaju biti neradni dani. Tu bi izdvojio one ustanove koje moraju imati dežurstva tim danima i oko toga ne treba ni polemisati. Kada ta incijativa dođe na Vijeće podržat ću je kako bi se usvojila odluka o neradnim danima, kako bi i ti ljudi jednom u sedmici bili sa porodicama. To je nešto što je nužno i potrebno, jer u tom privatnom sektoru radi se prekovremeno, posebno u slučajevima kada nemaju dovoljno radnika. To funkcioniše na način da se radnici kojima ističe radno vrijeme, zadrže još sat ili dva kako bi se tako popunio vremenski prostor između dvije smjene. To privatnicima ide u korist, jer ne plaćaju dodatnu radnu snagu već samo koriste one koji već rade”, kaže Zulić.

Vijećnica Ilda Alibegović (GS) mišljenja je da podrška radnicima u ostvarenju njihovih prava, uopće ne bi trebala biti predmetom diskusije i razilaženje. Zbog toga ona smatra kako će inicijativu podržati svi vijećnici i da oko toga neće biti rasprava.

„Ova inicijativa je dokaz da se upornim ukazivanjem i dugotrajnim pritiscima ponekad može utjecati i na onu nadležnost koju Gradsko vijeće u primarnom redu ne obuhvata. Poštivanje državnih praznika ne bi trebalo uopšte da bude tema oko koje se raspravlja, a prava radnika, ako smatramo da se nalazimo u nekom iole naprednijem dobu, ne bi trebala biti ignorisana. Zadovoljan radnik će dati bolju uslugu. A institucija porodice neće biti narušena jer u neprekidnim radnim danima kad će roditelji odvojiti barem jedan kvalitetan dan za svoju djecu? Šta će biti sa zdravstvenim stanjem radnika ukoliko se prekomjerno izrabljuje? Važna su to pitanja i iz tog razloga ova inicijativa uživa podršku svih strana“, kaže Alibegović.

Solidarnost građana s ugroženima

Forum mladih SDP Bihać pokrenuo je i kampanju pod sloganom “Ne idite u trgovinu nedjeljom da naše mame budu sa nama” koja je vrlo dobro prihvaćena od strane javnosti i to nije bila jedino što su organizovali.

Aktivno su putem medija radili na podizanju svijesti kod lokalne javnosti i građana u pogledu ove tematike, u sklopu čega su održali nekoliko press konferencija i pokrenuli javnu peticiju za koju su potpise skupljali na Gradskom trgu u Bihaću.

“Imamo u planu da održimo jedan okrugli stol, gdje ćemo pozvati sve zaninteresovane za ovu problematiku, a posebno obične radnike kako bi se građani solidarisali s onima čija su prava ugrožena. Poslodavci po zakonu radnicima moraju dati jedan slobodan dan u sedmici. Ali, da bi žena bila slobodna ona mora 36 sati biti slobodna kako bi sklopila taj jedan dan. U suprotnom, ona ne može ništa planirati ako je jednu sedmicu slobodna u utorak, a drugu u četvrtak i slično. Djeca su slobodna vikendom a njihove majke na poslu, a kada su djeca u školi njihove majke su kod kuće. Porodica je osnovna ćelija društva, bez nje nema ni društva. I ovo što ljudi odlaze u druge zemlje nije uvijek do plata, nekad je to i do uslova rada i prava koja im se ne daju. Zbog toga mislim da će ova incijativa dobiti podršku na vijeću”, kaže vijećnik Habibija.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Više iz rubrike TEME
POPULARNO