Fata Orlović za AJB: Tražila bih rušenje i da je u mom dvorištu sagrađena džamija

Orlović nakon presude: 'Ovo je velika radost za mene' (Arhiva)
Orlović nakon presude: 'Ovo je velika radost za mene' (Arhiva)

Evropski sud za ljudska prava donio je u utorak presudu kojom se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.

U presudi vijeća u predmetu “Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine” Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je odlučio da je povrijeđen Član 1 Protokola 1 (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

“Na isti način bih se ponašala da je u mom dvorištu bespravno sagrađena i džamija”, rekla je Orlović za Al Jazeeru Balkans, ističući da se sve protekle godine samo borila za svoju imovinu, za koju ističe da joj oduzeta bespravno.

“Ovo je velika radost za mene”, izjavila je.

Presuda kao simbol upornosti

Advokat Rusmir Karkin rekao je za Al Jazeeru Balkans da je jedan dugogodišnji proces završen, ali da će konkretne korake koji trebaju uslijediti nakon presude Evropskog suda znati tek nakon što presudu pročita u cijelosti.

“Slučaj ‘Orlović’ pokazuje da je pravda, iako ponekad spora, dostižna”, rekao je Karkin.

Sudija u Evropskom sudu za ljudska prava Faris Vehabović rekao je za Al Jazeeru Balkans da je dat rok tri mjeseca da se crkva izmjesti sa zemljišta vlasnika.

“Ovo je jedna od odluka koja se temelji na odlukama koje su ranije donesene, a odnose se na prava povratnika da se vrate u svoje domove. Sada je fokus na ovoj presudi, jer ona predstavlja neku vrstu simbola i upornosti Fate Orlović da dođe do presude”, rekao je Vehabović, koji napominje da je “rok kratak i vlasti Bosne i Hercegovine trebaju reagirati već danas kako bi ga ispoštovale”.

“Ova presuda je drugačija od ranijih odluka koje se tiču izbornog procesa (“Sejdić–Finci”). Ovdje se radi o pojedinačnoj odluci i neophodno je da se provede na tom nivou”, kazao je Vehabović, napominjući da neprovođenje sudske odluke, prema zakonima Bosne i Hercegovine, predstavlja krivično djelo.

Konačna i obavezujuća presuda

Dodao je da je nemoguće da se neko sakrije iza imuniteta i izbjegne odgovornost “ako presuda ne bude izvršena”, te da presuda “u slučaju ‘Orlović’ ima bolju perspektivu da se izvrši” nego presude u slučaju “Sejdić–Finci”.

Evropski sud za ljudska prava u utorak je utvrdio da je vlast Bosne i Hercegovine propustila ispoštovati konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001, kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine, a za koji Vlada nije ponudila nikakvo opravdanje.

Sud je, također, utvrdio, da tužena država treba osigurati izvršenje dviju odluka donesenih u korist podnosica predstavke, a naročito da osigura uklanjanje crkve s njihove imovine najkasnije u roku tri mjeseca nakon što ta presuda postane konačna.

Podnosioce predstavke čini 14 članova iste porodice, koji su rođeni u periodu između 1942. i 1982. i žive u Konjević Polju i Srebreniku.

Navedeno je da su suprug prve podnositeljice predstavke i više od 20 drugih njenih srodnika ubijeni u genocidu počinjenom u Srebrenici 1995.

Na imovini igrađena crkva

Tokom rata 1992–1995. podnosioci predstavke bili su prinuđeni napustiti svoj dom u Konjević Polju.

Imovina na kojoj su živjeli pripadala je suprugu prve podnositeljice i njegovom bratu, a sastojala se od nekoliko stambenih i poljoprivrednih objekata, njiva i livada.

Nakon što je imovina izuzeta u korist Crkvene opštine Drinjača, tu je 1998. izgrađena crkva.

Podnosioci predstavke nikad nisu bili obaviješteni o postupku eksproprijacije.

Izvor: Al Jazeera i agencije


Povezane

Osnovni sud u Srebrenici – odbio je tužbeni zahtjev Fate Orlović iz Konjević Polja protiv eparhije Zvorničko-tuzlanske da se nezakonito izgrađena pravoslavna crkva ukloni iz njenog dvorišta.

Djeca drugog reda

Povratnici u RS ne traže ništa više od onog što imaju djeca srpske povratničke zajednice u FBiH.

Više iz rubrike TEME
POPULARNO