Pokreće se Aneks A: Na stolu pitanja pokretne i nepokretne imovine SFRJ

Novac, Euri
Kina ima udio od gotovo 20 posto u ukupnom broju milijardera u svijetu (Reuters)

Srbija je uputila pismo predstavnicima svih zemalja bivše Jugoslavije, pozivajući ih u septembru na sastanak Mješovitog komiteta za sukcesiju pokretne i nepokretne imovine bivše SFRJ iz Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Na ovom sastanku, kako navode sagovornici Al Jazeere, bi se trebalo raspravljati o pokretnoj i nepokretnoj imovini, koja je predmet Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Mirsad Žuga, zamjenik ministra financija i trezora, ujedno i šef Pregovaračkog tima za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije, ističe da je ovo prvi put da se sastaju komisije i predstavnici država za Aneks A.

Odrediti šta ko traži

Taj aneks, kaže Žuga, regulira, između ostalog, pitanje one vojne imovine koja se u trenutku osamostaljenja država našla na teritoriji određene države.

Navodi da, po sporazumu o sukcesiji, ta imovina koja je u tom momentu zatečena na teritoriji jedne od tih zemalja, pripada toj državi.

“Dogovoreno je da Srbija prva pokrene tu aktivnost. Prvo treba biti određeno šta ko traži. Ne vjerujem da će na ovom sastanku doći do nekog dogovora. Mi vjerovatno ne možemo sada tražiti tu imovinu, ali se može ići na to da se napravi određena platforma po kojoj nam oni mogu isplatiti neku naknadu. Kada će se doći do takvog dogovora, to je pitanje, ali je bitno da se Aneks A pokreće. Imamo anekse gdje se dosta stvari uradilo i evo otvaramo i Aneks A. Morate znati i da sve države članice sporazuma o sukcesiji moraju dati saglasnost na datum, pa bi se onda trebao predložiti dnevni red, koji se također mora usaglasiti”, kaže Žuga.

Smatra da prije sastanka ne treba baratati ciframa kolika je vrijednost vojne imovine, nego da se treba pričekati i da treba biti oprezan.

Ipak, navodi da je vrijednost te imovine u sadašnjem vremenu potpuno drugačija nego što je ona vrijedila tada.

Zenit Kelić, pomoćnik ministra finansija i trezora BiH, je ranije istakao da se podaci o vrijednosti imovine vode na nivou arhiva bivše SFRJ, te da je zbog toga Srbija i domaćin, “jer bi napokon trebalo da se otvore ti arhivi i da se daju podaci šta bi to bilo i šta su predmeti raspodjele, kao i koja je vrijednost”.

“Te podatke nemaju države nasljednice, pošto je to bila vojna imovina koja se vodila u saveznom sekreterijatu za narodnu odbranu i vojnom servisu”,  naveo je Kelić.

Hrvatska nije imenovala predstavnika

Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu Srbije, potvrdio je za Al Jazeeru da je kao predstavnik Srbije u Mješovitom komitetu i predsjednik Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije, posredstvom ministarstva vanjskih poslova te zemlje, inicirao obavještavanje predstavnika država sukcesora bivše SFRJ u Mešovitom komitetu o prijedlogu termina za održavanje sastanka, u Beogradu, 13. septembra 2018. godine.

“S tim u vezi, procedura obaveštavanja predstavnika u Mešovitom komitetu svih država sukcesora je u toku, odnosno Ministarstvo spoljnih poslova uputilo je svim predstavnicima država sukcesora obaveštenje o održavanju navedenog sastanka, od istih je zatraženo da u što kraćem roku obaveste o prihvatljivosti pomenutog termina, kao i da dostave sastave svojih delegacija”, kaže Vorkapić.

Ističe da proceduru, kao i ranije pokušaje zakazivanja sastanka Mješovitog komiteta, otežava činjenica da Hrvatska do danas nije imenovala svog predstavnika u Mješoviti komitet.

“U pogledu dela pitanja koji se odnosi na protokol sastanka i naredne korake, a imajući u vidu ranije dogovore i preuzete obaveze, kao i činjenicu da navedeni sastanak predstavlja prvi sastanak Mešovitog komiteta, isti će biti konsultativnog karaktera sa ciljem utvrđivanja metodologije rada samog Mešovitog komiteta, kao i raspravljanjem o drugim otvorenim pitanjima koja će unaprediti saradnju i rešavanje svih eventualno spornih pitanja koja se odnose na primenu Aneks A Sporazuma o pitanjima sukcesije”.

Poseban aranžman za pokretnu materijalnu imovinu

Veljko Odalović, državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Srbije i član Mješovite komisije za sukcesiju, napominje da Aneks A reguliše pitanja pokretne i nepokretne imovine bivše SFRJ i da se ne odnosi se striktno na vojnu imovinu – za koju je, kako kaže, članom 4. Aneksa A, predviđeno da će biti predmet posebnih aranžmana koji treba da se dogovore između zainteresovanih država sukcesora.

“Dakle, ne radi se o sastanku Stalnog mešovitog komiteta visokih predstavnika država sukcesora bivše SFRJ (naredni sastanak visokih predstavnika, prema ranijem dogovoru, treba da zakaže Hrvatska) – već tela koje je formirano u skladu sa Aneksom A Sporazuma o pitanjima sukcesije”, kaže za Odalović za Al Jazeeru.

I Jovan Vorakapić ističe, da kada se govori o nepokretnoj i pokretnoj materijalnoj  državnoj imovini SFRJ ,koja je predstavljala dio vojne imovine, istu reguliše  Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije.

“Članom 4. istog Aneksa, predviđeno je da će pokretna materijalna državna imovina SFRJ koja je predstavljala dio vojne imovine biti predmet posebnih aranžmana između zainteresovanih država sukcesora, te će informacija o vrednosti iste biti dostupna nakon realizacije navedenih aranžmana”, navodi Vorkapić.

On se nada da će predstavnici svih država sukcesora u Mješovitom komitetu potvrditi svoje prisustvo sastanku koji bi se trebao održati u septembru.

Izvor: Al Jazeera