Dautbegović: Otežan posao Tužilaštvu

Almin Dautbegović smatra da tek treba vidjeti šta izmjene Krivičnog zakona koje su zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH u utorak uvjerljivo izglasali znače za borbu protiv kriminala i korupcije u BiH (Al Jazeera)

Ako izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH zaista budu značile da je predmet nezakonitog zapošljavanja protiv Amira Zukića i ostalih završen, “da se kaže ovdje nema djela“, onda se treba razgovarati o motivima tih izmjena, mišljenja je advokat Almin Dautbegović.

Iz Transparency Internationala BiH, s druge strane, za Al Jazeeru kažu da se prijedlogom izmjena Krivičnog zakona FBiH, koji je u skraćeni zakonodavni postupak uputila poslanica Pokreta demokratske akcije (PDA),  Elzina Perić, faktički briše teži oblik krivičnog djela Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, a kojim je kriminalizovana situacija kada počinilac koristeći se svojim službenim ili društvenim položajem, ili uticajem, posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena ili druga radnja.

Spornim prijedlogom, navodi Ivana Korajlić iz TI, predviđa se da je neophodno da se uz posredovanje zahtijeva ili primi mito, ili obećanje mita za sebe ili drugog.

Sužava se kriminalna zona

Na ovaj način, ističe, se sužava kriminalna zona u odnosu na jedan od oblika trgovine uticajem, te se otklanjaju zakonske osnove za krivični progon političke korupcije i najtežih oblika kriminaliteta.

Almin Dautbegović smatra, ipak, da tek treba vidjeti šta izmjene Krivičnog zakona koje su zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH u utorak uvjerljivo izglasali znače za borbu protiv kriminala i korupcije u BiH.

Nove i važeće odredbe

“Ko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, da službena ili odgovorna osoba u institucijama u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina”, piše u još uvijek važećem stavu 2. člana 382. Krivičnog zakona.

Po novom zakonu ovaj član bi trebao izgledati ovako:

“Ko zahtjeva ili primi mito ili prihvati ponudi ili obećanje mita za sebe ili drugoga da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi služben aili druga radnja koja s ene bi smjela obaviti ili da s eobavi službena ili druga radnja koja bi s emorala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina”, piše u prijedlogu zastupnice Elzine Pirić.

Tvrdi da ovo znatno otežava da se inkriminišu i procesuiraju neka eventualna saznanja i posredovanja u zapošljavanju.

U odnosu na ranije odredbe, sada već izmijenjenog Krivičnog zakona FBiH, objašnjava Dautbegović, za inkiriminaciju je bilo dovoljno posredovanje sa tačke autoriteta, nekoga na važnoj funkciji.

“To je poznata priča u zapošljavanju ovdje. Vidjeli smo kako to izgleda, politički autoriteti nazivaju nižerangirane i kažu šta im je činiti. Izmjene o kojim govorimo su donijele novitet da samo posredovanje više nije dovoljno, već je za radnju krivičnog djela potrebno traženje mita, dakle traženje i primanje nagrade. Ako toga nema, onda ovaj puki utjecaj nije dovoljan da bi se okarakterisalo kao krivično djelo. Ovo znatno otežava da se inkriminišu i procesuiraju neka eventualna saznanja i posredovanja u zapošljavanju“, ističe on.

Na pitanje koje bi mogle biti posljedice ovog koraka za buduću borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, Dautbegović odgovara da “sama situacija u državi, gdje takva vrsta nezakonitog zapošljavanja postala normalna stvar i gdje reda i poštenja svakako nema, otežava Tužilaštvu da nešto promijeni, odnosno ono malo toga može promijeniti“.

“Jako je malo bilo tih procesa koji bi trebali da nekoga prepanu ili pošalju neku poruku upozorenja. Neka krivična djela te vrste nose epruvetu nekog drugog motiva, što implicira da je neki proces samo iskorišten da se nanese šteta nekoj drugoj političkoj opciji. Ja smatram da Tužilaštvo ne može uvesti red u područje zapošljavanja ljudi u BiH. To je suviše velik i kompleksan problem. Mi ovdje imamo jedan nemoral na široj razini, na svim nivoima vlasti. Za takvu vrstu promjene je nužna izmjena ambijenta u BiH. Sa krivičnim zakonom ne prestaje borba protiv kriminala. Mi kada i pokrenemo neki proces, uvijek postoji hipoteka da je on bio nešto drugo, a ne ono što je trebao biti“.

Borba protiv korupcije

Na pitanje da li se, obzirom da se govori o usklađivanju s evropskim normama i vladavini prava, na izmjene ovog zakona onda zapravo može gledati kao na korak unazad kada je pitanju borba protiv korupcije, Dautbegović kaže da se to tek treba vidjeti.

“Vidjeli smo kada smo imali izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku, da su OHR i sedam ambasada u BiH reagovali. Kazali su da to ne može. I ovdje moramo vidjeti kakva će biti reakcija. I dalje postoje alati i širina da se procesuiraju oni koji su počinili krivična djela te vrste. Dosad je, kako sam već rekao, bilo jako malo tih procesa i skoro svi su bili obojeni nečim drugim, a ne onim čime su trebali biti. Ne vjerujem da je ovo ni korak naprijed, ni korak nazad, ali sačekajmo da vidimo. Svi gledaju ovo kroz prizmu postojećih predmeta, Zukić i ostali. Misle da je to bio razlog donošenja izmjena. Moramo vidjeti šta ovo sada zapravo znači, znači li to da je ovaj predmet završen. Ako to zaista bude značilo da je on završen, da se kaže ovdje nema djela, onda se treba razgovarati o motivima izmjena Krivičnog zakona FBiH. Mislim da se ovome dala prevelika pažnja i da na kraju ne mora značiti ništa“, mišljenja je on.

Korajlić podsjeća da je u svom Izvještaju iz prošle godine Grupa zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) pozdravila to što je Krivičnim zakonom FBiH propisan posebni oblik trgovine uticajem, a koji se odnosi na protivzakonito posredovanje.

Prijedlogom koji je u skraćeni postupak uputila poslanica Elzina Perić, tvrde oni, stvara se opasnost da se poništi ovo dostignuće, i da se unazadi zakonodavni okvir koji se odnosi na borbu protiv korupcije.

“Posebno zabrinjava to što su poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, i pored stalnog isticanja da smatraju veoma bitnim borbu protiv korupcije, podržali prijedlog kojim se ukidaju pretpostavke za krivični progon korupcije. U javnosti su se pojavile opravdane sumnje da će se upravo brisanjem jednog oblika krivičnog djela korupcije pogodovati licima kojima se trenutno sudi u nekim od najvećih predmeta, kao što je predmet nezakonitog zapošljavanja protiv Amira Zukića i ostalih, tako što im se usvajanjem ove izmjene više neće moći suditi za djela koja im se stavljaju na teret“.

Transparency International poziva poslanike Predstavničkog doma da ne usvoje sporne izmjene, a poslanicu Elzinu Perić da povuče istu, ali i Vladu FBiH i Federalno ministarstvo pravde da upozore poslanike na ozbiljnost posljedica koje bi mogle nastati usvajanjem izmjena kojima se zapravo dekriminalizuje teži oblik trgovine uticajem.

Ukoliko bi se ove izmjene usvojile, smatraju oni, Parlament FBiH bi pokazao da mu je cilj onemogućiti borbu protiv korupcije.

Izvor: Al Jazeera