Uspostavlja li Rusija mir ili pogoršava konflikte?

Prvog dana simpozija prof. Korotajev rekao je da se na rusku vanjsku politiku može istovremeno gledati kao na mirotvornu i onu koja pogoršava sukobe (Al Jazeera)

Institut za postdiplomske studije u Dohi organizovao je simpozij na kojem arapski i ruski eksperti imaju priliku diskutovati o ruskoj vanjskoj politici na Bliskom istoku, regiji punoj sukoba i tenzija između različitih međunarodnih i regionalnih aktera.

Dvodnevni simpozij na temu “Vanjska politika Rusije na Bliskom istoku: uspostavljanje mira ili pogoršavanje sukoba?” organizovao je master studij “Upravljanje konfliktima i humanitarno djelovanje” na Institutu u Dohi u saradnji s Arapskim centrom za istraživanje i političke studije i Visokom školom za ekonomiju u Moskvi.

Prvog dana simpozija profesor i istraživač Andrej Korotajev rekao je da se na rusku vanjsku politiku može istovremeno gledati kao na mirotvornu i onu koja pogoršava sukobe.

Korotajev, profesor na Institutu za orijentalne studije u Rusiji, pojasnio je da se to odnosi na vanjske politike svih ključnih igrača u regiji. Smatra da nijedna od ovih sila nema ulogu koja je daleko od dualizma uspostavljanja mira i pogoršavanja sukoba, ističući da je takva uloga velikih sila zapravo prirodna u pokušaju da ostvare svoje najviše interese.    

Sa svoje strane, Ibrahim Fraihat, vanredni profesor i rukovodilac spomenutog master studija, smatra da je ruska diplomatska aktivnost u regiji u suprotnosti s političkim monopolom koji vrše Sjedinjene Američke Države u sukobima u regiji.    

Imidž Rusije

Dodao je da je ruska uloga u regiji trenutno postala problem u očima arapske javnosti, počevši od imidža koji je sada dobila Rusija u smislu da je to država koja pruža podršku režimima pod čijom je vlašću narod patio, a zatim se protiv njih i pobunio, bilo da je riječ o Siriji, Egiptu ili Libiji.  

Fraihat smatra da je ruska politika u arapskom svijetu radila na pogoršanju i usložnjavanju sukoba u regiji, slijedeći pritom vrlo sličan pristup kao i prilikom rješavanja pitanja čečenskog grada Groznog kroz destrukciju i isključivanje ključnih strana iz sukoba.

Istraživač Mohamed Hamza govorio je o historijskom aspektu rusko-arapskih odnosa, rekavši da je s dolaskom ruskog predsjednika Vladimira Putina 2000. godine počela nova faza ruske politike, koju karakteriše pragmatizam.

Neke od najistaknutijih karakteristika te politike jesu ponovno razmatranje pitanja države i pokušaji Putina da Rusiju vrati na međunarodnu scenu kao veliku silu, gdje se koristi sila izvan granica Rusije kako bi se odbranili njeni interesi, smatra on.  

Na uvodnoj sesiji predstavljeni su i neki od rezultata anketa provedenih u arapskom svijetu o Rusiji, koji su pokazali jaz u znanju kod arapskih građana vezano za Rusiju, s tim da je većina ispitanika izjavila da rusku ulogu u regiji vidi negativno.

Izvor: Al Jazeera