Sjenica: Originalnost džamije sultanije Valide maksimalno je sačuvana

Posvećenost carstva Sjenici ogleda se i u izgradnji ove džamije (Ustupljeno Al Jazeeri)

Sjenica je kroz historiju imala poseban značaj zbog geografskog položaja, pa tako i za vrijeme Osmanlijskog Carstva. Spominje se jedna posebno zanimljiva legenda iz tog vremena. Sjenica je jedini grad u Srbiji koji ima “carsku džamiju”. Stanovnici Sjenice rado prepričavaju događaj koji govori o tome da je lično majka sultana Abdul-Aziza, Pertevnihal Valide, darovala tu džamiju. Smatra se da su hajduci i razni odmetnici opljačkali karavane s Validinom robom, koja je nakon dugo vremena vratila svoje dragocjenosti i dukate, te dio poklonila za izgradnju svoje zadužbine, koja je po njoj i dobila ime – džamija sultanije Valide. Izgrađena je sredinom 19. stoljeća, a u graditeljskom smislu posjeduje sve elemente monumentalne gradnje, s dominantnom velikom kupolom. Upravo o toj džamiji, koja za nekoliko dana otvara vrata nakon duže obnove, razgovaramo s arheologom Mustafom Baltićem.

  • U kojem periodu počinje izgradnja džamije sultanije Valide, te zbog čega se osmanlijska vlast odlučuje na gradnju “carske džamije” na području Sjenice?

– Salih Huseinović Muvekit u djelu Tarihi Bosna spominje otvaranje džamije vezano za 1870. godinu, a počelo se dvije godine ranije. Razloge treba tražiti u činjenici da je geopolitički položaj Sjenice, te Novopazarskog sandžaka u cjelini bitno izmijenjen sredinom 19. stoljeća. Nakon srpskih ustanaka i autonomije koja je data potonjem knjazu, dijelovi carstva pod tom autonomijom doživljavaju velike demografske promjene, preciznije rečeno, muslimansko stanovništvo, prije svega bošnjačko, napušta pomenuti prostor. To Bosanski ejalet stavlja u poseban položaj, a prije svega Novopazarski sandžak, koji sada graniči sa autonomnim, kršćanskim dijelom Carstva, i gdje od tada postoji neposredna opasnost da najzapadniji dio Carstva bude osvojen od strane susjeda. Zbog toga današnji Sandžak, kao most između ostatka Bosne i drugih dijelova Carstva, postaje strateški izuzetno značajan, a Sjenica, kao vojno-strateški najpovoljnija tačka, postaje i najznačajnija. Zbog toga i središte Novopazarskog sandžaka prelazi u Sjenicu. Simbolički značaj obnove Carstva i njegove posvećenosti tom gradu ogleda se i u izgradnji pomenute džamije.

  • Činjenica je da u regiji Sarajevo i Sjenica imaju carske džamije. Koja je razlika između njih?

– Ima i u drugim mjestima. Nažalost, u Srbiji nema mada su se i za našu pojavila mišljenja kako se iz državne kase pravila džamija i slično, pa zbog toga nije carska. To, naravno, nema uporišta u razumijevanju funkcionisanja tadašnje države; ona je definitivno carska. Kaže se: dala je narediti da se izgradi džamija i u pitanju je ista osoba koja je gradila i jednu džamiju na Aksarayu u Istanbulu. To što se dio novca obezbijedio od ovog ili onog ne isključuje činjenicu da je sultan suveren i halifa, te da je ono što je izgrađeno u njegovo ime, ili ime članova njegove porodice, carsko. Sličnosti nema mnogo, ni po stilu i arhitekturi ni po značenju. Prva za koju pitate je znak uspostavljanja nove države, i naše privrženosti toj državi, u njenom potpunom procvatu u svakom smjeru. Za drugu se može reći da je izgrađena u akšamskom vaktu za Carstvo i da je imala za cilj ponovnu homogenizaciju i buđenje Carstva, kakva je i bila cjelokupna vizija suverena. U jednoj kasabi, prilično siromašnoj, koja je generalno imala vojni karakter, onolika građevina je svojom superiornošću ulivala povjerenje i davala moralnu snagu stanovništvu.

  • Obnova džamije sultanije Valide u završnoj je fazi. U kojoj je mjeri zadržan njen prvobitni izgled?

– Koliko sam upoznat sa radovima, a pratio sam sve faze restauracije objekta, i onoliko koliko sam upoznat od stručnih lica koja izvode, nadziru i onih koji imaju superviziju, originalnost je maksimalno sačuvana i istaknuta. Došlo se do onih dijelova koji su bili nepoznati i nevidljivi posljednjim generacijama džematlija, a oni dijelovi koji su morali biti uklonjeni, jer su propali, jasno su naglašeni da su rekonstrukcije, a ne restauracije. Istovremeno, pri svim fazama restauracije su se koristili materijali koji su korišteni i tada. Naravno, precizniji odgovor se može dobiti od onih koji posao izvode.

  • U posljednje vrijeme dosta se govorilo o obnovi novopazarske Arab džamije, koja se prije nekoliko dana urušila zbog neadekvatne restauracije. Je li takav scenarij sa džamijom sultanije Valide izbjegnut zbog drugačijeg pristupa pri obnovi objekta?

– Tu nije bilo restauracije, na sceni smo imali rušenje. Kao Bošnjak, musliman, građanin Sandžaka, kao arheolog, kao insan, na kraju, zgrožen sam činjenicom da nije bilo ni minimum osjećaja da se ispoštuje struka, procedura, osjećaj da je mnogo lahko napraviti deset novih džamija, ali je jako teško sačuvati one koje su nam ostale od predaka; mi starije ne možemo napraviti. Te su džamije naša tapija na ovu zemlju na kojoj živimo, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga smo ih morali obnoviti onako kako civilizovan svijet to radi i kako bi svako znao kad dođe u Novi Pazar gdje je došao i ko tu i od kada živi. Tužan sam što nismo kao ljudi izdvojili dnevni interes od stoljetnog. Ne treba ni na koji način upoređivati ova dva procesa.

  • Je li carska džamija u Sjenici turistički potencijal ovog grada smještenog na Pešterskoj visoravni?

– Naravno, pored simboličkog, vjerskog, arhitektonskog, identitetskog značaja, džamija sultanije Valide ima ogroman turistički potencijal kao spomenik kulture i u narednom periodu, kad se vrati njen puni sjaj, može i bit će i u tom smislu vrednovana.

Izvor: Al Jazeera