Mapa: Koliko su dužne zemlje regije

Crna Gora se nalazi među evropskim državama koje se suočavaju sa rizikom od povećanja javnog duga, navela je Svjetska banka u novim Globalnim ekonomskim prognozama.

Javni dug te zemlje iznosi 2,3 milijarde eura, odnosno 58,84 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Rizik od povećanja javnog duga, kako navodi Svjetska banka imaju i Albanija, Bjelorusija, Hrvatska, Mađarska, Poljska i Ukrajina.

Stanje ukupnog duga u entitetima Bosne i Hercegovine se pogoršava. Sam se dug povećavao u proteklih deset godina, pa su se na entitetskim nivoima mijenjali čak i zakoni koji su određivali gornji prag zaduženosti, kako bi se podizali novi krediti. BiH je dužna šest milijardi eura, odnosno 41,5 posto BDP-a.

Ministarstvo finansija Srbije saopćilo je da stanje duga opće države u decembru 2016. iznosi 25,1 milijardi eura, odnosno 72,9 posto BDP-a.

Najmanji ukupni javni dug bilježe Makedonija (3,4 milijarde eura, odnosno 38 posto BDP-a), te Kosovo (852 miliona eura, odnosno 14,47 posto BDP-a).

Javni ili državni dug čine iznosi koje je država pozajmljivala kako bi finansirala prošle deficite. 

Radi se o finansijskom instrumentu koji obuhvata elemente i javnih prihoda i javnih rashoda, jer je u trenutku zaključivanja ugovora o kreditu – prihod, a u trenutku dospijeća – rashod države, navode ekonomisti.

Donosimo grafički prikaz koliko javni dug u regiji iznosi po glavi stanovnika. Podaci se dobijaju tako što se javni dug podijeli sa brojem stanovnika date države.

Izvor: Al Jazeera