Lisice za točkove reguliraju gradske parkinge

Metalni sklop koji se instalira na točkove onemogućava pokretanje vozila bez nanošenja štete (Ustupljeno Al Jazeeri)
Metalni sklop koji se instalira na točkove onemogućava pokretanje vozila bez nanošenja štete (Ustupljeno Al Jazeeri)

Piše: Edis Bulić

Vrtoglav rast upotrebe ličnih automobila uzrokuje probleme u užim urbanim zonama kako u pogledu aktivnog saobraćaja, tako i u segmentu saobraćaja u mirovanju. Kao posljedicu ove pojave, mnogi gradovi, poput Sarajeva, u određenim periodima dana, doživljavaju kolaps saobraćaja. Odraz nedostatka saobraćajne kulture često predstavljaju nepropisno parkirana vozila ostavljena na nedozvoljenim lokacijama, odnosno ona koja zloupotrebljavaju termin dozvoljenog vremena parkiranja.

Efikasan ali realno, po budžet građana, najbolniji metod uklanjanja nepropisno parkiranih automobila je – pauk-vozilo. Osim visoke naknade koja se plaća kod preuzimanja zaplijenjenog vozila, loša strana ovog metoda je nemogućnost pristupa svim terenima zbog gabarita samog pauk-vozila, te rizik od oštećenja automobila koji se uklanja.

U borbi sa prenapučenošću sarajevskih saobraćajnica na snagu uskoro stupa novi pristup koji podrazumijeva instalaciju masivnih mehaničkih bolada na točkove nepropisno parkiranih vozila, koje će imobilizirati automobil do plaćanja naknade za deblokadu.
Inicijatori uvođenja nove mjere regulisanja saobraćaja u mirovanju je Ministarstvo za saobraćaj Kantona Sarajevo, uz saradnju MUP-a KS i radne jedinice gradskih parkirališta KJKP Rad.

Mjera sankcije

Konkretno, cilj je smanjiti zloupotrebu vremenski ograničenih parkinga na užoj teritoriji grada, odnosno uvođenje mehaničke blokade, popularnije lisica za točkove, trebalo bi sankcionisati korisnike parkinga koji prekoračuju termin plaćenog parkirališta.


[Ustupljeno Al Jazeeri]

„Lisice za točkove će se koristi kao sankcija za sve one koji ne budu poštivali zakonom propisane mjere korištenja parkinga. Prvenstveno će se vlasniku vozila dostaviti pismeno obavještenje, nakon čega će kao mjera sankcije na točkove biti montirana mehanička blokada, tačnije lisice“, navodi Mirza Ramić, glasnogovornik KJKP Rad.

Ukoliko se i nakon montiranja mehaničke blokade točkova vlasnik vozila ne pojavi, odnosno, ne izmiri propisanu novčanu obavezu, naredna sankciona mjera je angažovanje pauk-službe, te uklanjanje vozila.

Uvođenje lisica za točkove predstavlja ublaženu mjeru naplate nepropisnog parkiranja prije angažovanja pauk-službe koja je daleko neugodnija po građane.

„Korištenje lisica za blokiranje točkova nameće kao nužna mjera prijr angažovanja pauk-službe. Ovaj metod bi trebao uozbiljiti korisnike parkinga da savjesno izmiruju svoje obaveze. Veliki problem u gradskoj zoni predstavljaju automobili koji stoje parkirani tokom čitavog dana a pritom bude plaćen samo prvi sat“, rekao Ramić.

Uvođenje novih mjera regulisanja saobraćaja u mirovanju je zapravo dio šire strategije koja planira smanjiti broj automobila u gradskoj zoni, te uskladiti se sa aktuelnim ekološkim standardima evropskih urbanih sredina.

Trenutno se radi na uspostavljanju potrebne infrastrukture koja bi omogućila efikasno sprovođenje novih regulativa. Prema procjeni, kraj septembra je predviđeni rok za uvođenje lisica za točkove u upotrebu.

U zavisnosti od proizvođača i modela, mehaničke blokade točkova razlikuju po obliku i tehničkom rješenju, dok su svrha i način primjene uglavnom jedinstveni. Metalni sklop koji se instalira na pogonske točkove onemogućava pokretanje, odnosno pomjeranje vozila bez nanošenja štete. Teoretski, mehaničku blokadu samo može ukloniti ovlaštena osoba koja posjeduje ključ, a naplata deinstalacije sistema vrši se na licu mjesta, što predstavlja olakšavajuću situaciju.

Stari-novi pristup

„Ovakva mjera prisilne naplate bila je na snazi do 1992. godine, a nakon ratnih dešavanja u BiH više nije uvođena jer je upotreba pauka potisnula i okarakterisala kao arhaičan metod kontrole saobraćaja u mirovanju. Situacija na terenu iziskuje vraćanje lisica u upotrebu kao ‘stari novi’ način borbe sa blokiranim parkiralištima“, navodi se iz KJKP Rad.

Kontrolori naplate KJKP Rad pozdravljaju najavljenu upotrebu lisica jer će na taj način biti pošteđeni neugodnosti sa neurednim platišama usluga.

„Ovo je najbolja mjera koja se može uvesti, nikome neće biti drago kada nađe željeznu blokadu na felgi, mislim da će nesavjesni korisnici parkinga nakon plaćanja demontaže lisica drugi put bolje razmisliti kada namjerno prekorače vrijeme parkiranja ili ga ostave na nedozvoljenm mjestu“, kazao je kontrolor naplate javnog parkinga u Sarajevu.

Na privatnim parkinzima, mehaničke blokade točkova su uslijed nepostojanja mjera zakonske regulative već u upotrebi, i to na individualnoj osnovi.

Djelatnici parkinga mogu postaviti vlastite sisteme za blokadu točkova u smislu upozorenja, odnosno imobilizacije do dolaska nadležnih tijela za mogući prekršaj. Naravno, upotreba lisica nije zastupljena u velikoj mjeri jer potrebno iskooridinirati interni statut privatnog parkinga sa nadležnim organima, konkretno policijom.

Navedena praksa je prisutna na nekoliko privatnih parkinga na teritoriji Kantona Sarajevo, ali problem je, što osim dogovora i obostrane dobre volje ne postoji nikakav zakonski okvir koji reguliše saobraćaj u mirovanju na ovakvim površinama.

Iako je upotreba lisica okarakterisana kao zastario metod, zbog same kompaktnosti mehanizma mogao bi naći širu primjenu, kako u okviru najavljene eksploatacije na javnim površinama tako i u regulisanju parkiranja vozila na privatnim posjedima.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Autoceste su najsigurniji sistem cestovnog prometa, ali nije moguće izbjeći da neko na njima vozi u krivom smjeru.

03 Jun 2016
Više iz rubrike TEME
POPULARNO