Bihać: Visoko obrazovanje u svom dvorištu

Univerzitet ima sedam visokoškolskih ustanova na kojima se može steći diploma za 45 različitih studijskih programa sa upisanih 3.757 studenata (Ustupljeno Al Jazeeri)

Piše: Fahrudin Vojić 

Nekada su mladi sa područja bosanske Krajine po znanje morali put Banje Luke, Zenice, Tuzle, Sarajeva, Zagreba…

Danas…

Iako spada u najmlađe državne univerzitete, onaj u Bihaću iz godine u godinu unapređuje svoj kvalitet i uslove studiranja, što ga postepeno promiče u sam vrh visokoškolskih ustanova u regionu. U vrlo kratkom vremenskom periodu Univerzitet Bihać se uspio razviti i proširiti svoje kapacitete i tržištu znanja ponuditi širok izbor mogućnosti i obrazovnih komptencija.

“Danas Univerzitet u Bihaću ima sedam visokoškolskih ustanova na kojima se može steći diploma za 45 različitih studijskih programa, sa upisanih 3.757 studenta. Na Univerzitetu u Bihaću u radnom odnosu je ukupno 141 uposlenika iz reda nastavnog osoblja, od čega 13 redovnih profesora, 26 vanrednih profesora, 40 docenata, 42 viša asistenta i 13 asistenata“, kaže rektor Univerziteta Mirsad Veladžić.

Studenti zadovoljni

“Što se tiče Univerziteta Bihać, s obzirom da je vrlo mlad nezahvalno ga je porediti s ostalim državnim univerzitetima koji su puno stariji, ali ipak kada su uslovi studiranja u pitanju, mogu slobodno kazati da su isti kao i na ostalim univerzitetima. Ono što bi istakla na Univerzitetu jeste Unija studenata koja je najaktivnija i najbolja Unija studenata u BiH o čemu svjedoče rezultati našeg rada. Što se tiče profesora naših domaćih koji su redovni profesori na Univerzitetu, mogu kazati da su profesionalni u smislu redovnosti i kvalitete. Ono što mi se sviđa, jeste nova zgrada koju je krajem prošle godine dobila naša Visoka zdravstvena škola, a kada je u pitanju perspektiva Univerziteta ja pozitivno gledam u tom pravcu i smatram da će Univerzitet Bihać u buduće obrazovati još kvalitetnije kadrove kojima će vrata biti širom otvorena gdje god da se pojave”, kaže Selma Jakupović, predsjednica Unije studenata Univerziteta Bihać.

Prema riječima Dine Felića, predsjednika Asocijacije studenata Tehničkog fakulteta u Bihaću, manji broj studenata garantuje kvalitetniji nivo obrazovanja i da su manji univerziteti privlačni iz više razloga.

“Iako se po broju studenata ne možemo porediti sa drugim univerzitetima u BiH, Univerzitet Bihać ima mnoge prednosti u odnosu na ostale univerzitete, jer nije pravilo da je mali broj studenata indikator lošeg kvaliteta obrazovanja. S tim malim brojem studenata kojeg imamo, nama je u svemu osnov kvalitet, a ne kvantitet za kojim se povode mnogi veliki univerziteti. Poznato je da je mali broj studenata garant kvalitetnijeg obrazovanja. Naš Univerzitet nije opterećen sa nekim stvarima iz prošlosti, niti ima problema sa viškom odsjeka i organizacionih jedinica, niti su nam potrebne reforme Univerziteta, dok su ostali univerziteti u potrebi za reformama prije svega, umjesto da se fokusiraju na stvaranje nečeg novog što upravo radi naš Univerzitet. Pored toga, Univerzitet Bihać je puno manji u odnosu na ostale univerzitete i samim tim i jednostavniji za finansiranje”, smatra Felić.

Najznačajniji projekti

U protekloj godini najznačajniji događaj je završetak procesa akreditacije Univerziteta u Bihaću, te upis istoga u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova.

Ovaj događaj je potvrda da je Univerzitet u Bihaću predan politici kvaliteta, te kontinuiranog unapređenja nastavnog procesa, naučnoistraživačkog rada, te povećanja kvaliteta života i rada studenata i služi kao motivacija i poruka da se želi i može biti još bolji i jači.

“Svakako da je akreditacija Univerziteta najznačajniji događaj za nas u proteklih godinu dana. Međutim, treba istaći i sporazum kojeg je Unija napravila sa jednim našim privatnikom što nam je pomoglo da otvorimo studentski dom i sada čekamo subvencije od ministarstva i općina sa područja Unsko-sanskog kantona kako bi spustili cjene smještaja sa 150 km na 80 km. Kasnije planiramo da povećamo kapacitet Doma, ali nam nedostaje još studentska menza gdje bi studenti imali priliku da kupuju hranu po vrlo niskim cjenama. Pored toga, imamo i info servis putem kojega studenti mogu da prijave ispite onlajn putem, što je jako korisno i uveliko nam olakšava prijavu ispita”, kaže Emrah Kazaz, predsjednik Asocijacije Biotehničkog fakulteta i potpredsjednik Skupštine Unije Senata Univerziteta Bihać.

Međunarodna saradnja

Univerzitet u Bihaću ima razvijene oblike međunarodne saradnje kroz evropske projekte i  bilateralne ugovore. Postoji više od 20 sporazuma o međuuniverzitetskoj saradnji koje je Univerzitet potpisao sa mnogim univerzitetima i institutima u BiH, Evropi, Aziji, Južnoj Americi.

Svi zaposlenici se podstiču da pokrenu i prošire saradnju u okviru tih sporazuma, ali i za stvaranje novih kontakata i inicijativa za nove vidove  saradnje u skladu sa usvojenim Pravilima za podršku međunarodnim aktivnostima na Univerzitetu u Bihaću.

Emrah Kazaz jedan je od onih koji su se ove godine prijavili za razmjenu studenata u okviru ERASMUS projekta i uskoro treba da otputuje u Sjedinjene Američke Države na studij u trajanju od jednog semestra.

“Na Univerzitetu predaju i gostujući profesori, eminentni stručnjaci koji nam dolaze iz svih zemalja regiona i šire. Naš Univerzitet je također uključen u razmjenu studenata što je jedan vrlo koristan projekat u okviru kojeg studenti imaju priliku da studiraju i stječu znanja na prestižnim svjetskim univerzitetima”, kaže on.

Budući planovi i projekti

U narednom periodu između mnogih izazova koji stoje ispred Univerziteta u Bihaću, izdvajaju se aktivnosti oko izgradnje studentskog doma, te uspostavljanje instituta Univerziteta.

Studentski dom je projekat od strateške važnosti kako bi se ispunili ciljevi vezani za poboljšanje studentskog standarda, pa su u tom pravcu aktivnosti vezane za preuzimanje i adaptaciju objekta Borići u toku na čemu se Rektorat Univerziteta ovom prilikom zahvaljuje gradu Bihaću i općinskim vlastima, na podršci iskazanoj u proteklom periodu po ovom pitanju.

“Projekat Instituta Univerziteta je projekat stavljanja raspoloživih naučnih, tehničkih i obrazovnih resursa Univerziteta široj društvenoj zajednici, koji ima dva ključna cilja. Prvi je naše nastojanje da postanemo nosioc razvoja i inovativnosti na području USK i šire kroz maksimalnu angažiranost ljudskih i tehničkih resursa koje imamo na raspolaganju, kako bi privrednim subjektima i pojedincima omogućili pružanje jedinstvenih, kvalitetnih i povoljnih usluga na raspolaganje s jedne strane, te omogućili i našim studentima sticanje praktičnih znanja, vještina i kompetencija s druge strane kroz angažman na Institutu. Drugi značajan cilj je povećanje udjela financiranja Univerziteta iz vlastitih sredstava, čime bismo rasteretili budžet Kantona koji je kako znamo u nezavidnom položaju”, kaže na kraju rektor Veladžić.

Izvor: Al Jazeera