Školarci i penzioneri će dijeliti čekaonice, viruse…

Prebacivanje školske medicine u resor porodične medine jedan je dio reformi zdravstva koje za cilj imaju davanje bolje usluge, ubrzavanje svih procedura, no građani se ne slažu s tim (Al Jazeera)

Piše: Ibrahim Sofić

Ljekari porodične medicine u bosanskohercegovačkom Kantonu Sarajevo očekuju odredbu da za klijente dobiju i djecu školskog uzrasta, a vremešni pacijenti ovih ljekara ne mogu vjerovati svojim ušima da će ponovo klupe dijeliti sa djecom – ovaj put klupe u čekaonicama.

Ni roditelji nisu oduševljeni. Elma Haverić, majka dvoje djece i nastavnica engleskog jezika, za Al Jazeeru kaže kako postoji nekoliko stvari koje ukazuju da ovo nije ispravan korak ka boljoj zdravstvenoj usluzi.

„Prije svega što mislim da se djeca i odrasli ne bi trebali miješati u čekaonicama. Drugo, mislim da ambulante porodične medicine, koje imaju veoma kratko radno vrijeme, neće moći savladati tu količinu posla i pacijenata. Treće, u mom slučaju, obzirom da imam striktno radno vrijeme, neću se moći prilagođavati radnom vremenu ambulante od osam do 14 sati i voditi djecu da satima čekaju na pregled“, ističe.

Haverić se slaže kako se u svim segmentima trebaju postizati uštede, ali misli kako ovo nije način postizanja ušteda.

„Mislim da nisu dobre promjene, jer nisam sigurna da su sve ambulante porodične medicine spremne da u kratkom roku odvoje čekaonice za djecu i odrasle“, dodaje.

Brzina dijagnostike

Prema Planu restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, koji su kreirali Ministarstvo zdravstva KS, kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja i Javna ustanova Javno zdravstvo KS, navodi se:

„Zdravstvenu zaštitu školske djece (6-14 godina) organizirati u timovima porodične medicine, uz plansko prebacivanje zdravstvenih kartona ove populacije iz Službe za školsku djecu prema ambulantama registracije roditelja. Preventivno odgojne mjere zdravstvene zaštite za ovu populacionu skupinu provodit će JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.“

Vijeće roditelja protiv ukidanja školskih dispanzera

Upravni odbor Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo iskazalo je stav kako je neprihvatljivo ukidanje Službi za školsku djecu i omladinu u okviru Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

„Vijeće roditelja je mišljenja da jedna ovako velika reforma zdravstva zahtijeva i puno ozbiljnije planiranje i obrazloženje. Nedopustivo je reforme raditi štedeći na djeci. Pedijatrijska služba, kao uska specijalizirana grana medicine, je neophodna za svu školsku djecu do završene srednje škole. Mislimo i da miješanje školske djece sa pacijentima drugih starosnih dobi u neuslovnim ambulantama sigurno nije dobro za našu djecu“, ističu iz Vijeća i dodaju kako cilj reformi treba biti poboljšanje kvalitete usluge zdravstvene zaštite školske djece „što ne vidimo da je slučaj u predloženom planu“.

Roditelji kažu kako se govori o uštedama, a dodatni troškovi će biti stvaranje zasebnih čekaonica za djecu.

„I šta će se desiti sa ambulantama porodične medicine koje su ionako male i neuslovne?! Kako će se u okviru njih moći uopće organizirati još pregled školske djece? Nisu sve domovi zdravlja u pitanju nego i te male ambulante u naseljima, u kojima su u velikom broju penzioneri. A redovna vakcinacija djece? Da li je i to predviđeno za porodične ambulante?“

„Zadnjih par godina stručnjaci upozoravaju da ćemo uskoro ostati bez pedijatara u gradu. Zašto te specijalizacije nisu dodjeljivane na vrijeme? Da li je ovo zatvaranje Službi za školsku djecu rezultat nečije nebrige da na vrijeme osigura dovoljan broj pedijatara? Da li je ovo sad način da se to riješi, iako svakako nije ispravan način“, pitaju iz Vijeća roditelja.

Spajanje ove dvije grane liječenja (porodična medicina, školski dispanzer) dio je reforme zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo za koju kažu kako predviđa preraspodjelu zdravstvenog kadra, a konačni efekat je smanjenje dužine čekanja na terapiju i liječenje, a samim tim i smanjenje troškova.

„Pacijenti će na primarnom nivou zdravstvene zaštite moći rješavati veliki dio problema, pa neće imati potrebu da idu na više nivoe. Pacijenti će imati mogućnost da brzo dođu do dijagnoze i terapije, što je svakako i jeftinije“, kazala je prošle sedmice kantonalna ministrica zdravstva Zilha Ademaj.

Direktor Javne ustanove Domovi zdravlja Fuad Husić, prilikom predstavljanja Plana restruktuiranja, kazao je, između ostalog, kako će biti stvoreni tehnički uvjeti za odvojeno čekanje djece i starijih osoba.

„Na porodičnoj medicini će biti obuhvaćeni svi članovi porodice koji će se liječiti. Riječ je o dobroj reorganizaciji, a dnevni prosjek pregleda djece u Domovima zdravlja je inače između 50 ili 60 tako da ćemo boljim rasporedom imati manje gužve. Bit će stvoreni tehnički uslovi za odvojeno čekanje djece i starijih osoba. Cilj nam je smanjiti troškove i tako dobiti preventivni program, kao i smanjiti bolesti kod djece“, rekao je Husić tada.

Na upit Al Jazeere, iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kažu kako je „u toku rasprava u vezi plana rekonstruiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova“ u kantonu.

„Procijenjeno je da naše ambulante porodične medicine imaju dovoljno prostora da budu jedan segment u provođenju plana rekonstruiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u KS“, ističu, te dodaju kako je o troškovima pripremanja domova zdravlja i ambulanti porodične medicine „još rano govoriti zbog navedenih razloga“.

Duge pripreme

Pitali smo da li su nadležni anketirali korisnike usluga JU Domovi zdravlja o spajanju školskog dispanzera i porodične medicine.

„Već duže vrijeme javnost je pokazala nezadovoljstvo po pitanju funkcioniranja zdravstvenog sistema. U tome su dobrim dijelom učestvovali i mediji kao korektivni faktor, pa stoga nije bilo potrebno naknadno anketiranje. Medijski natpisi su na neki način i pokrenuli ideju u vezi reformiranja zdravstvenog sistema. Često se u medijima pisalo i govorilo o nezadovoljstvu kako pacijenata, tako i zdravstvenog kadra. Evo, zbog toga se i dešavaju ovi procesi, pa dozvolite da se dovedu do kraja. Dakle, sve se radi u interesu poboljšanja zdravstvene zaštite“, odgovaraju.

„Ljekari porodične medicine već odavno su spremni na reformske procese. Što se tiče obima posla i o tome se vodilo računa, jer postoje standardi, tačnije normativi koji reguliraju dobru ljekarsku praksu“, navode iz Domova zdravlja, a na molbu za odobrenje kontaktiranja pojedinih ljekara, navode: „Razgovor sa ljekarima porodične i školske medicine nije potreban, jer odgovori na Vaša pitanja su zvaničan stav JU Dom zdravlja KS.“

Ipak, jedan od ljekara koji radi u porodičnoj medicini je pristao razgovarati o ovoj temi, uz molbu da ostane anoniman jer nema potrebno odobrenje nadležnih. Navodi kako se ovo dugo sprema jer odavno nema specijalizanata za školsku medicinu, što je odvojeni dio medicine od pedijatrije, te kako će doći do problema u radu.

„Doći će do stvaranja gužvi i nepraktičnosti u samom poslu jer će zajedno sjediti gerijatrija, srednja dob i djeca školske dobi. Sve te generacije imaju neke svoje bolesti, svoje infekcije koje su veći problem drugim generacijama. Također, doći će do miješanja djece sa starijima, bolesnijima… Teško je fizički odvojiti djecu od bolesnih, a dolaze i zdrava djeca, pa će se sve to ‘miješati’. Nije praktično“, ističe on.

„Odavno kolege ne idu na specijalizaciju školske medicine jer ta transformacija koja se dugo priprema. Već odavno kolege iz porodične medicine dežuraju u školskoj medicini, to je već stara stvar.“

Dodaje kako će doći do povećanja obima posla ljudi, njegovih ljekara porodične medicine, kojih ionako ima malo.

„Obim posla će se povećati, trebat će postojati drugi raspored prioriteta, koga voditi doktoru. Djeca uvijek imaju prednost, ali u nekim situacijama baš to neće biti slučaj. Pitanje je i kolega koliko će se riješiti opterećenost jer smo inače u porodičnoj medicini veoma opterećeni jer nema dovoljno ljekara, nema dovoljno osoblja.“

Loš Zakon iz 2010.

I predsjednik Ljekarske komore KS Fahrudin Kulenović smatra kako Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine na osnovu kojeg se i vrši usklađivanje zdravstva, ima nekoliko loših postavki, te kako se mora voditi računa o zdravlju osjetljivih kategorija društva.

„Šest godina taj zakon živi i jako je loš. Mi smo sada pred jednom delikatnom situacijom da poštujemo zakon, a trebalo bi ga mijenjati. Zakon ima niz loših postavki, a najgora od njih je ukidanje školske medicine. U međuvremenu su ukinuli i specijalizaciju školske medicine“, kaže Kulenović.

„Ako uopšte postoje manje ili više važne populacione grupe u narodu, onda je školski uzrast najvažnija populaciona grupa stanovništva. Oni su sutra ljudi koji grade zemlju i o njihovom zdravlju se mora voditi računa.“

O ovoj temi razgovarali smo i sa nekoliko starijih stanovnica i stanovnika Sarajeva u čekaonici ambulante porodične medicine na Grbavici.

Pacijet po imenu Rasim u istoj čekaonici ne krije neugodno iznenađenje ovom informacijom.

„Ti političari, Boga mi, nisu normalni! Pa, ovdje je bruka bolesnoga svijeta, a oni tu djecu hoće da ubace. Jedna, dvije, tri škole su blizu ove ambulante, plus nas penzionera, staraca koliko hoćete! Satima će se čekati na termin, a ja sam evo danas, nakon nekoliko godina, napokon primljen na termin kada sam i dogovorio ga.“

Tokom ovih razgovora, uključivali su se i druge osobe u čekaonici, no nisu se željeli predstaviti.

Kada se sve sabere, oni smatraju kako je to „bruka“, kako će „jadna djeca sa nama dobiti mnoge bolesti i viruse“, dok se poneki boje kako će „izgubiti red“.

„I ko će sad ići prvi? Školarac ili isluženi matorac kao ja“, pita 70-godišnji Nikola.

Odlazak u penziju

Nastavnica Haverić smatra kako se roditelji školske djece, putem svojih predstavnika u vijećima roditeljima, trebaju organizirano obratiti nadležnima.

„Na ovaj način trebaju iskazati svoje nezadovoljstvo i, uz adekvatno obrazloženje i činjenice, pokušaju stupiti u dijalog sa donosiocima odluka s krajnjim ciljem da se ovaj prijedlog poništi dok se ne formira adekvatna infrastruktura. Pitam se kako ću izaći s posla i čekati satima da ljekar, koji u isto vrijeme pregleda gomilu penzionera, pregleda i moje dijete, a u isto vrijeme škole traže opravdanja za izostanak. Mislim da se neko treba ozbiljno pozabaviti ovim problemom jer će u protivnom nastati haos“, ističe ona.

„Vjerovatno vam je poznat podatak da će, za godinu dvije, još dva-tri pedijatra otići u penziju tako da će Kanton Sarajevo ostati gotovo bez pedijatara. Trenutno pedijatri pregledaju po 60-80 pacijenata u smjeni, što mislim da nije u skladu niti sa jednim standardom. Ljekari su iscrpljeni i ne mogu se posvetiti djeci na adekvatan način, a kako sada stvari stoje, situacija će biti još gora. Mislim da se mora konsultirati struka i da vlast omogući djeci da imaju pravu ljekarsku pomoć.“

Prebacivanje školske medicine u resor porodične medicine jedan je dio reformi zdravstva koje za cilj imaju davanje bolje usluge, ubrzavanje svih procedura, no građani se ne slažu s tim. Samo prebacivanje još nije počelo, a ako se žitelji Sarajeva budu pitali – do ovog spajanja neće ni doći.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Kao što je predsjednik Trump otjelovljenje neskrivenog antiintelektualizma i pobjede kulture prevare, tako je i predsjednik Radeljaš simbol izrugivanja poštenom radu i ismijavanja kvalitetnog obrazovanja.

blog by Ermin Čengić
Published On 16 Nov 2016
Više iz rubrike TEME
POPULARNO