Hadžagić: Gulen nije vlasnik Bosna Seme

Ustanove Bosna Seme ostaju u postojećim okvirima (Ustupljeno Al Jazeeri)

Razgovarao: Edis Bulić

Islamska zajednica u BiH saopćila je kako je dobila pismo u kojem je rukovodstvo Bosna Sema obrazovnih ustanova obavještava da se povlače iz pregovora da se imovina i institucije koje su u njihovom vlasništvu i kojima oni upravljaju, predaju Islamskoj zajednici u BiH. 

Nakon što je odabrana revizorska kuća koja bi utvrdila vrijednost imovine te sprovedenog procesa revizije, na adresu Islamske zajednice stiglo je pismo u kome rukovodstvo Bosna Seme obavještava da se povlači iz pregovora i da je time ovaj proces prekinut, navodi se u saopćenju IZ-a.

Islamska zajednica u BiH ističe da je bila spremna da se proces uspješno privede kraju na zadovoljstvo učenika, studenata, njihovih roditelja i cijele društvene zajednice.

O pojedinostima ove inicijative, njenom toku i prekidu pregovora za Al Jazeeru govorio glasnogovornik Bosna Sema obrazovnih institucija Orhan Hadžagić.

„Pregovori su okončani, ovog vikenda je to pitanje definitivno završeno. Predavanje kompletne imovine Bosna Seme koje je zamišljeno da se transformiše u formu vakufa nije se moglo realizovati“, navodi Hadžagić.

  • Zašto su pregovori prekinuti i ko je odbio inicijativu, da li možete obrazložiti?

Razlog je što uslovi koji su navedeni u Pismu namjere, dokumentu kojim se očituje inicijativa predaje Bosna Seme u poseban vakuf pri Islamkoj zajednici, nisu zadovoljeni. Bosna Sema ima određena kreditna zaduženja, a kao ustanova koja je opterećena kreditom ona ne može prema šerijatsko pravnoj osnovi postati vakufsko dobro. Uslijed kreditnog zaduženja  pravni subjekat može postati vlasništvom banke, a to je glavni razlog iz kojeg nismo mogli da upotpunimo elemente Pisma namjere.

  • Da li postoji šansa za drugi krug pregovora, sa izmijenjenim uslovima i eventualnim ustupcima objema stranama?

Za sada, naša odluka o prekidu pregovora je definitivna, ali u nekoj kasnijoj fazi kada Bosna Sema bude rasterećena od dugova, mi se ponovo možemo vratiti razgovorima sa Islamskom zajednicom.

  • Da li možete reći o kolikom zaduženju je riječ?

To ostaje interno, ne bismo konkretne cifre iznosili u javnost zbog želje da se taj teret u skorije vrijeme riješi. A dug potiče od investicija u zgrade i kupovine novih zemljišta radi proširenja kapaciteta kampusa.

  • Da li je odustajanje od pregovora sa IZ povezano sa političkom situacijom u Turskoj, odnosno navodnim pritiscima na Islamsku zajednicu u BiH iz Turske?

Nisam upoznat da je ikada neki inostrani subjekat mogao imati uticaja na rad naše Islamske zajednice, ali sa druge strane znam o kakvim nezvaničnim i nepotvrđenim relacijama se priča. Bosna Sema pokušava da uvjeri javnost da smo mi bosanska institucija i da nemamo ništa ni sa jednom drugom državom. Radimo i funkcionišemo u skladu sa domaćom regulativom i na taj način smo kontrolisani i odgovaramo lokalnim organima vlasti.

  • Naveli ste da nema uticaja iz Turske, odakle onda inicijativa o promjeni vlasničke strukture institucije čiji osnivački kapital potiče iz te države?

Inicijalno osnivački kapital jeste došao iz Turske, i to iz krugova nevladinog sektora koji su potpomognuti privrednicima iz Turske.  Ljudi koji toplo gledaju i poštuju ono što zagovara Fethullah Gulen su investirali u ove institucije, kao i u obrazovne ustanove u 170 zemalja svijeta. Važno je napomenuti da su te institucije nezavisne i da su se širom svijeta već autohtonizirale, a istom motivacijom je pokrenut postupak promjene vlasničke strukture upravo i Bosna Seme.

Ono što mi želimo je ograditi se od karaktera „turske škole“, a jedna od mogućih strategija također je i rebranding institucija.

A konkretno ću odgovoriti na pitanje koje nam se stalno nameće, Ne, Fethullah Gulen nije vlasnik Bosna Seme, njega nema ni u kakvim sudskim registrima niti rješenjima. On je osoba koja je inspirisala i motivisala neke grupe privrednika da pošalju novac i ulože u rad ove bosanskohercegovačke obrazovne ustanove.

  • Da li imate alternative, odnosno, interesantne koji bi mogli preuzeti Bosna Semu?

Postoje pregovori sa nekim međunarodnim organizacijama koje su iskazale spremnost za tu vrstu investicije, ali za sada ne možemo ništa reći jer smo tek izašli iz primarnih pregovora.

  • Da li postoji plan egzistencije sa postojećom strukturom?

Bosna Sema i ostaje u postojećim okvirima uz eventualne investicije iz novih partnerskih fondova, međutim o takvoj strategiji je prerano govoriti. Djelovanje je definitivno izvodljivo i u postojećoj formi bez pravljenja izmjena.

  • Da li ste razmišljali i prodaji ustanova?

Ne, to nikada nije ni bila opcija.

  • Kako će se prekinuti pregovori odraziti na odvijanje nastavnog programa i funkcionisanje ustanova?

Nastavno naučni procesi u osnovnim i srednjim školama kao i na Burch univerzitetu se odvijaju bez ikakve povezanosti na pregovore koji su administrativne, vlasničke prirode. Šta god bio ishod budućih poduhavata, nastavni proces neće biti dovođen u pitanje.

Izvor: Al Jazeera