Plan Izraela: Velika judeizacija prostora oko Al-Akse

Neki stručnjaci smatraju vjerovatnim proširivanje ogromnih planova za judejizaciju prostora oko džamije Al-Aksa (Getty Images)
Neki stručnjaci smatraju vjerovatnim proširivanje ogromnih planova za judejizaciju prostora oko džamije Al-Aksa (Getty Images)

Piše: Aseel Jundy

Posmatrači očekuju da će 2016. godina biti ispunjena napadima na džamiju Al-Aksa i to kroz tri osnovne dimenzije, od kojih je najznačajnija intenziviranje planiranja i izvedbe kolosalnih projekata judejizacije oko same džamije, a zatim i dubljeg kopanja tunela koji se nalaze ispod nje, te povećanja broja sinagoga i muzeja, pored toga da će se okupacione snage zalagati za nastavak jevrejskih vjerskih upada u džamiju Al-Aksa.

Intenzivni napadi na džamiju Al-Aksa tokom protekle godine predstavljali su jedan od glavnih razloga za izbijanje narodnog ustanka početkom mjeseca oktobra.

Posmatrači smatraju da izraelski okupatori nastoje pojačati napade na Al-Aksu u 2016., predviđajući nastavak ustanka u Jerusalemu i njegovo širenje na drugim područjima. 

Sagledavanje toka događaja u džamiji Al-Aksa tokom 2015. od strane Medija centra za pitanja Jerusalema i džamije Al-Aksa i vršenje uporedbe sa šest prethodnih godina u kojima se na čelu izraelske vlade nalazi premijer Benjamin Netanyahu, navode na zaključak da će 2016. godina obilovati napadima na džamiju Al-Aksa i to kroz tri osnovne dimenzije.

Jedna od glavnih dimenzija je intenziviranje planiranja i implementacije kolosalnih projekata judejizacije, zatim dubljeg bušenja tunela ispod same džamije i povećanje broja sinagoga i muzeja, pored napora okupacionih snaga da se nastave jevrejski vjerski upadi u džamiju Al-Aksa.

Mohammed Abu Ata, specijalista za pitanja Jerusalema i džamije Al-Aksa smatra veoma vjerovatnim proširivanje ogromnih planova za judejizaciju prostora oko džamije Al-Aksa sa njene zapadne i južne strane, posebno za dio tzv. ‘Solomonovog hrama’ i  Bejt al-Jawher (Kuću suštine), uz završetak pojedinih projekata na području Zida plača, pogotovo ukoliko se uzme u obzir da je Netanyahuova vlada više puta najavila da će intenzivirati ovakve projekte u 2016. i 2017. godini.

Što se tiče dubljeg bušenja tunela u temeljima džamije Al-Aksa, Abu Ata kaže da okupatori te tunele žele pretvoriti u muzeje i sinagoge, naročito u djelu ispod vrata Al-Silsileh i Marokanskih vrata te ulaza u Wadi Hilweh u mjestu Silwan, kroz rad doseljeničkog udruženja ‘Elad’ i takozvanog ‘Fonda baštine Zida plača’  kao vladine organizacije koja pripada direktno uredu premijera Netanyahua.  

Nastavak upada u kompleks džamije Al-Aksa

Što se tiče pokušaja da se nastave vjerski napadi na džamiju Al-Aksa, Abu Ata pojašnjava da izraelska strana ulaže ogromne napore da se ti napadi konsolidiraju pod nazivom „jevrejske molitve“ kako to više ne bi bile obične posjete.

On je istakao da su već opazili nekoliko pokušaja javnog obavljanja talmudskih obreda, čime se želi upadima u džamijski kompleks dati više vjerski nego politički karakter.

Potvrdio je da svi oblici skrnavljenja džamije Al-Aksa, kojima se izlaže ili će biti izložena u budućnosti, izazivaju bunt naroda i daju mu novi zamah, budući da je ustanak palestinskog naroda pokrenut radi džamije Al-Aksa i oni su odlučni u tome da brane svoju zemlju, prava i svetinje.

Obratio se i islamskom svijetu sa zahtjevom da obrate pažnju na rizičnost ovakve situacije u džamiji Al-Aksa i gradu Jerusalemu, jer izraelski okupatori ne posustaju u intenziviraju svojih zločina.

Prema tome, ovakva dešavanja ukazuju na potrebu razmatranja cijelog slučaja na globalnom nivou.

Sa svoje strane, direktor Uprave za vakufe u Jerusalemu i džamije Al-Aksa Najih Bkirat naglašava da sve ono što se dešava u džamiji Al-Aksa i njenoj okolini jeste produkt plana za 2020., koji je najavljen 2000., u okviru kojeg se svakodnevno radi na geografskom izoliranju džamije od Staroga grada.

Bkirat za Al Jazeeru kaže da „gledamo vizualni prikaz jevrejske vizije prostora oko džamije Al-Aksa. Područje Zida plača pretvoreno je u veoma opasno doseljeničko žarište na kome se vrše jevrejski obredi, gdje više nema arapskih simbola, dok su ostaci emevijske palače pretvoreni u dio navodnog Solomonovog hrama.

Također je i prostor oko džamije Al-Aksa, prema riječima Bkirata, postepeno judeiziran, na način da su izraelske vlasti očistile to područje marginaliziranjem arapskog prisustva i povećanjem broja Jevreja.

Napominje da je evidentan sve veći broj osoba koje vrše upade u džamijski kompleks, kao i da se mijenja sam način upada koji postepeno prelaze iz običnih posjeta u pokušaje obavljanja obreda i upućivanje zahtijeva za rušenje džamije Al-Aksa.

Takva dešavanja imaju za cilj stvoriti novu stvarnost u gradu i uništiti svetost džamije koja je dramatično ugrožena.

Na osnovu podataka statističkih istraživanja objavljenih u vezi sa brojem onih koji vrše upade u džamiju Al-Aksa u eri Netanyahua između 2009. i 2015., primijeti se znatno povećanje i to više od 200 posto u pomenutom razdoblju.

Prema Upravi islamskih vakufa u Jerusalemu, broj osoba koje upadaju u džamijski kompleks povećao se sa 5.931 u 2009. godini na 11.489 u 2015.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Već skoro mjesec dana rastu napetosti oko kompleksa džamije Al-Aksa. Palestinci noževima napadaju Izraelce, a izraelski vojnici ubijaju Palestince. U takvoj situaciji prijeko je potrebno naći rješenje za smirivanje tenzija.

Više iz rubrike TEME
POPULARNO